Brilliant-green Phenol-red Lactose Agar acc. to Kauffmann (BPL Agar)

BPL Agar

Brilliant-green Phenol-red Lactose Agar acc. to KAUFFMANN

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella izolasyonu için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Bileşim

Peptone from meat 7,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Lactose 15,0 g/L; Phenol red 0,04 g/L; Brilliant green 0,005 g/L; Agar-agar 13,0 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşimindeki brilliant green, Gram pozitif mikrobiyel floranın, Salmonella typhi ve Shigella 'nın gelişimini büyük ölçüde baskılamaktadır. Laktoz pozitif veya negatif bakterilerin varlığı pH indikatörü phenol red'in sarıya veya kırmızıya dönüşmesi ile belirlenir. Proteus kolonilerinin çoğalmasını baskılamak için hazırlanmış besiyerine % 0,2 oranında Sodium deoxychlolate eklenmesi önerilmektedir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 40,0 g/L olacak şekilde ısıtılarak damıtık su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav sonrasında 45-50 oC'a soğutulup steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak, kırmızı-kahve/yeşilimsi renktedir ve 25 oC'da pH'sı 6,5±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 12,5 L besiyeri (1000 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol (spiral plater yöntemi)

Test mikroorganizmaları

Ekim (kob/mL)

% Geri

kazanım

Koloni

rengi

Besiyeri

rengi

Salmonella typhimurium ATCC 14028

103-105

≥ 40

pembe

kırmızı

Salmonella choleraesius ATCC 13312

103-105

≥ 40

pembe

kırmızı

Salmonella enteritidis NCTC 5188

103-105

≥ 40

pembe

kırmızı

Escherichia coli ATCC 25922

103-105

≥ 40

sarı-yeşil

sarı

Proteus vulgaris ATCC 13315

103-105

limit yok

pembe

yeşil

Staphylococcus aureus ATCC 25923

>105

≥ 0,01Enterococcus faecalis ATCC 33186

>105

≥ 0,01Bacillus subtilis ATCC 6633

>105

≥ 0,01Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

BPL Agar (Brilliant-green Phenol-red

Lactose Agar acc. to KAUFFMANN)

1.07236.0500

500 g

Endo Agar

1.04044.0500

500 g

Gassner Agar

1.01282.0500

500 g

Leifson Agar (Deoxycholate Citrate

Agar acc. to Leifson, modified)

1.02896.5000

5 kg

Salmonella-Shigella Agar

1.07667.0500

500 g

Sodium deoxycholate

1.06504.0100

100 g

Kaynaklar

Adam, D.: Zusatz von Natriumdesoxycholat zum Brilliantgrün-Phenolrot-Agar nach Kristensen-Kauffmann zur Hemmung des Schwärmvermögens von Proteuskeimen. - Ärztl. Lab. 12; 245-246 (1966).

Deutsches Fleischbeschaugesetz: Ausführungsbestimmungen über die Untersuchung von gesundheitspolizeilicher Behandlung der Schlachttiere und des Fleisches bei Schlachtungen im Inland. Anlage 1 zu § 20 Abs. 4: Vorschriften über die bakteriologische Fleischuntersuchung.

Verordnung über die Untersuchung des in das Zollgebiet eingehenden Fleisches (Einfuhruntersuchungs-Verordnung). Anlage 1 zu § 20 Abs. 1: Untersuchungsverfahren.

Kauffmann, F.: Weitere Erfahrungen mit dem kombinierten Anreiche-rungsverfahren für Salmonellabacillen. - Z. Hyg. Infekt. Kr., 177; 26-32 (1935).

Salmonella enteritidis NCTC 5188

Salmonella typhimurium ATCC 14028


Bu sayfa 4845 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader