Simmons Citrate Agar

Simmons Citrate Agar (Merck 1.03855)

AOAC, BAM, ISO ve USDA yönergesine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin tanımlama testlerinden sitrat testi için kullanılır.

Simmons Citrate Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Ammonium dihydrogen phosphate 1,0 g/L; K2HPO4 1,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Sodium citrate 2,0 g/L; MgSO4 0,2 g/L; Bromothymol blue 0,08 g/L; Agar-agar 13,0 g/L

Etki şekli

Bu besiyerindeki tek karbon kaynağı sitrattır. Buna bağlı olarak sitratın karbon kaynağı olarak kullanılması halinde besiyerinin pH'sı yükselir ve bu durum pH indikatörü aracılığı ile belirlenir. Genellikle 37 oC'da 48 saat süren inkübasyondan sonra besiyerinin orijinal rengi olan koyu mavi rengin korunmuş olması sitratın kullanılmadığını gösterir. E. coli, Shigella, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A tipik sitrat negatif bakterilerdir. İnkübasyon sonunda besiyeri renginin yeşile dönüşmesi ise sitratın kullandığının göstergesidir ve Citrobacter, Enterobacter, Salmonella paratyphi B, Klebsiella, Arizona, Serratia tipik sitrat pozitif bakterilerdir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 22,3 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak (kaynar su banyosunda 5-10 dakika tutularak ve sürekli karıştırılarak ya da mikrodalga fırın kullanılarak) tam olarak eritilir. Besiyeri henüz sıvı halde iken, standart 16 X 160 mm tüplere 7'şer mL olarak dağıtılıp, tüpler 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav çıkışında besiyeri henüz sıvı iken tüpler 1-1,5 cm yüksekliğinde bir çubuğa yatırılarak (tüpün dibinde 2-2,5 cm yüksekliğinde bir besiyeri kalınlığı olacak şekilde) besiyerinin katılaşması beklenir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve yeşil renkte olup, 25 °C 'da pH'sı 6,6±0,2'dir. .

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 22,4 L (3203 adet tüp/7 mL) besiyeri hazırlanabilir.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Gelişme

Mavi renk

Enterobacter cloacae ATCC 13047

iyi/ çok iyi

+

Salmonella typhimurium ATCC 14028

iyi/ çok iyi

+

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

iyi/ çok iyi

+

Escherichia coli ATCC 25922

yok/ zayıf

Shigella flexneri ATCC 12022

yok/ zayıf

Morganella morganii ATCC 25830

yok/ zayıf

Ürün Bilgileri

Ürün adı

Merck Kat. No

Ambalaj

SIMMONS Citrate Agar

1.02501.0500

500 g

Kaynaklar

American Public Health Association: Compendium methods for the microbiological examination of foods. - 3rd ed. 1992.

American Public Health Association, American Water Works Association and Water Pollution Control Federation: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed., Wash., 1998.

Simmons, J.S.: A culture medium for differentiating organisms of typhoid-colon aerogenes groups and for isolating of certain fungi. - J. Infect. Dis., 39; 209-241 (1926).

Ewing, W.H. a. Edwards, P.R.: The principal divisions and groups of Enterobacteriaceae and their differentiation. - Int. Bull. Bact. Nomencl. Taxon., 10; 1-12 (1960).

Van Kregten, E., Westerdahl, N.A.C., a. Willers, J.M.N.: New, simple medium for selective recovery of Klebsiella pneumoniae and Klebsiella oxytoca from human feces. - J. Clin. Microbiol., 20; 936-941 (1984).

Yeşil (orijinal) renk (solda): Sitrat negatif sonuç; E. coli

Mavi renk (sağda): Sitrat pozitif sonuç; Enterobacter cloacae


Bu sayfa 17880 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader