MacConkey Agar

MacConkey Agar (Merck 1.00205)

AOAC, BAM, EP, USP ve SMWW yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakteriler ve özellikle Escherichia coli 'nin geliştirilmesi ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. Koliform grup bakteriler için hazırlanmış besiyerleri içinde selektivitesi en düşük olanlar arasındadır. Dışkı, idrar, atık su ve gıda örneklerinden koliform bakteriler yanında Salmonella ve Shigella izolasyonu için de kullanılır.

MacConkey Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from casein 17,0 g/L; Peptone from meat 3,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Lactose 10,0 g/L; Bile salt mixture 1,5 g/L; Neutral red 0,03 g/L; Crystal violet 0,001 g/L; Agar-agar 13,5 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşiminde bulunan safra tuzları ve kristal viyole Gram pozitif refakatçi florayı baskılar, pH indikatörü olan neutral red laktozun kullanıldığını ya da kullanılmadığını gösterir. 35-37 oC 'da 18-24 saat inkübasyon sonunda laktoz negatif bakteriler renksiz koloniler yaparken, laktoz pozitif olanların kolonileri kırmızı olur ve etrafları pH düşmesine bağlı olarak safra asitlerinin presipitasyonu nedeni ile bulanık bir zon ile çevrilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 50,0 g/L olacak şekilde ısıtılarak damıtık su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir ve 45-50 oC'a soğutulup Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızı kahve renkli olup, 25 °C'da pH'sı 7,1±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 10,0 L besiyeri (800 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Değerlendirme

Koloni Görünümü

Mikroorganizmalar

Renksiz, yarısaydam

Salmonella, Shigella ve diğerleri

Büyük, kırmızı, etrafı bulanık zon ile çevrili

Escherichia coli

Büyük, pembe, mukoz

Enterobacter, Klebsiella

Çok küçük, opak, tek koloniler

Enterococci, Staphylococci ve diğerleri

Kalite Kontrol (spiral plater yöntemi)

Test mikroorganizmaları

Ekim (kob/mL)

% Geri Kazanım

Renk Koloni - Besiyeri

Çökelti

Escherichia coli ATCC 8739

(37 °C ve 43-45 °C)

103-105

≥ 30

kırmızı - kırmızı

+

Salmonella typhimurium ATCC 14028

103-105

≥ 30

renksiz - sarımsı

Salmonella dublin ATCC 15480

103-105

≥ 30

renksiz - sarımsı

Shigella sonnei ATCC 11060

103-105

≥ 30

renksiz - sarımsı

Proteus mirabilis ATCC 29906

103-105

≥ 30

renksiz - sarımsı

Bacillus cereus ATCC 11778

> 105

≤ 0,01Staphylococcus aureus ATCC 6538

> 105

≤ 0,01Enterococcus hirae ATCC 8043

> 105

≤ 0,01Enterococcus faecalis ATCC 19433

> 105

≤ 0,01Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

MacConkeyAgar

1.05465.0500

500 g

MacConkeyAgar

1.05465.5000

5 kg

Merckoplate MacConkeyAgar

1.10748.0001

20 Petri

Merckoplate MacConkeyAgar

1.15276.0001

480 Petri

Kaynaklar

European Pharmacopeia II, Chapter VIII, 10.

MacConkey, A.: Lactose-fermenting bacteria in faeces. - J. Hyg., 8; 333-379 (1905).

United States Pharmacopeia XXVI, Chapter "Microbiol. Limit Test", 1995


Bu sayfa 44922 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader