Kingella

Kingella ’lar kok veya küçük basiller halinde görülebilir. Gram negatif bazen Gram labil, hareketsiz , kirpiksiz, aerop veya fakültatif anaerop, oksidaz pozitif, katalaz negatif Glikoz’dan asit üretir, Üreazları yoktur ve kolonileri kayma hareketi gösterebilir. K. kingae, K. denitrificans, K. indologenes cinsleri bulunur.


Bu sayfa 9180 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader