Hektoen Enteric Agar

Hektoen Enteric Agar (Merck 1.00215) 

AOAC ve BAM yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella ve Shigella belirlenesi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Bileşim

Bileşimi, Peptones 15,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Yeast extract 3,0 g/L; Sucrose 14,0 g/L; Lactose 14,0 g/L; Salicin 2,0 g/L; Na2S2O3 5,0 g/L; Ammonium iron(III) citrate 1,5 g/L; Bile salt mixture 2,0 g/L; Bromothymol blue 0,05 g/L; Acidic fuchsin 0,08 g/L; Agar-agar 13,5 g/L.

Etki şekli

SS Agar, BPL Agar ve Bismuth Sülfite Agar gibi benzer selektif besiyerleri ile kıyaslandığında Hektoen Enteric Agar'ın, Salmonella ve Shigella 'yı daha az baskılaması ancak refakatçi florayı yeterince baskılaması gibi bir üstünlüğü vardır. Besiyeri bileşimindeki safra tuzları, çoğu refakatçi floranın gelişimini engeller. Tiyosülfat, hidrojen sülfür pozitif kolonilerin siyahlaşmasını sağlar. Bileşimdeki 2 farklı pH indikatörü (bromothymol blue ve acidic fuchsin) yardımı ile laktoz pozitifler, negatiflerden rahatlıkla ayrılır. Bu renk farkı, sakkaroz ve salisin varlığına bağlı olarak laktozu yavaş fermente eden kolonilerde de görülür. Bu maddeler, kolaylıkla fermente edilerek sahte patojen pozitif sonuçlardan kaçınılmış olunur. Besiyeri bileşimine 50 oC'a soğuduğunda 15 mg/Litre olacak şekilde filtre ile sterilize edilmiş novobiosin katılmasının selektiviteyi artıracağı belirtilmektedir. Bu besiyerinde siyah bir merkezi olan veya olmayan mavi-yeşil renkli koloniler Salmonella ve Proteus olarak gözlenir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 75,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde tümüyle çözülünceye kadar kaynar su banyosunda eritilir ve steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Bu besiyeri otoklavlanmaz. Sterilizasyon, kaynar su banyosunda besiyerini eritirken yapılmış olur. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak ve mavi-yeşil renkli olup, 25 °C'da pH'sı 7,7±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 6,6 L besiyeri (533 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol (spiral plater yöntemi)

Test mikroorganizmalar

Ekim

% Geri

Renk

Siyah

Çökelti

Esc. coli ATCC 25922

< 105

Limit yok

portakal-kırmızı

±

Ent. cloacae ATCC 13047

103-105

≥ 30

portakal-kırmızı

±

Kleb. pneumoniae ATCC 13883

103-105

≥ 30

portakal-kırmızı

+

Salm. typhimurium ATCC 14028

103-105

≥ 20

mavi-yeşil

+

Salm. enteritidis ATCC 13076

103-105

≥ 20

mavi-yeşil

+

Shigella flexneri ATCC 12022

103-105

≥ 5

yeşil/ mavi-yeşil

Shigella sonnei ATCC 11060

103-105

≥ 20

yeşil/ mavi-yeşil

Proteus mirabilis ATCC 14273

103-105

≥ 30

yeşil/ mavi-yeşil

±

Ent. faecalis ATCC 11700

> 105

≤ 0,01
Staph. aureus ATCC 25923

> 105

≤ 0,01
Yers. enterocolitica ATCC 9610

103-105

≥ 30

portakal-sarı

±

Ürün Bilgileri

Ürün adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Hektoen Enteric Agar

1.11681.0500

500 g

Novobiocin monosodium salt

CN Biosciences


Kaynaklar

Bisciello, N.B. jr. a. Schrade, J.: Evaluation of Hektoen Enteric Agar for the detection of Salmonella in foods and feeds. - Journ. of AOAC, 57; 992-996 (1974).

Hoben, D.A., Ashton, D.H., a. Petersen, A.C.: Some observations on the incorporation of novobiocin into Hektoen Enteric Agar for improved Salmonella isolation. - Appl. Microbiol., 26; 126-127 (1973).

King, S. a. Metzger, W.J.: A new plating medium for the isolation of enteric pathogens. I. Hektoen Enteric Agar. - Appl. Mikrobiol., 16; 557-578 (1968).

King, S. a. Metzger, W.J.: A new plating medium for the isolation of enteric pathogens. II. Comparison of Hektoen Enteric Agar with SS- and EMB-Agar. - Appl. Microbiol., 16; 579-581 (1968).

Taylor, W.I., a. Schelhart, D.: Isolation of Shigellae, VII. Comparison of Xylose Lysine Deoxycholate Agar, Hektoen Enteric Agar, Salmonella-Shigella Agar and Eosin Methylene Blue Agar with stool specimen. - Appl. Microbiol., 21; 32-37 (1971).Proteus mirabilis ATCC 14273

Salmonella enteritidis ATCC13076


Bu sayfa 41731 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader