Sıvı Besiyeri Kullanılan Yöntemler; EMS Yöntemi

Materyaldeki canlı hücre sayısının koloni oluşumu ile sayılamayacak kadar az olduğu örneklerde sayım sıvı besiyeri ile yapılır. Bu amaçla en çok kullanılan yöntem En Muhtemel Sayı (EMS; Most Probably Number ;MPN) olup, gıda sanayiinde pek çok mikroorganizmanın sayımı bu yöntemle yapılır.

EMS yöntemi sadece az sayıda mikroorganizmaların sayımı için değil, sayımı yapılacak mikroorganizmanın katı besiyerinde geliştirilmesinin zor olduğu koşullarda da (örneğin endüstriyel mikrobiyoloji çalışmalarında) kullanılan bir yöntemdir.

EMS yöntemi tüp dilüsyon yönteminin modifikasyonudur. Bu amaçla farklı sayıda tüp kullanılabilir. En yaygın kullanım 3 tüp (ardışık seyreltilerden 3 'er tüpe ekim) yöntemidir. 5, 10 tüp kullanılan yöntemlerde vardır.

EMS yönteminde seyreltme kavramı kullanılan tablolara göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda dikkatli olunması gerekir. Aşağıdaki kaynaklarda konu üzerinde ayrıntılı bilgi vardır.

Konu üzerinde, aşağıdaki bağlantılarda ayrıntılı bilgi vardır.

En Muhtemel Sayı Yöntemi : Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; "Anonymous, 2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa." künyeli kitabın 07.02. bölümüdür.

En Muhtemel Sayı Yöntemi : "Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları, 2000. Genişletilmiş 2. Baskı; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını. Sim Matbaası, Ankara 522 s" künyeli kitabın 06.03.03. bölümü.

En Muhtemel Sayı Yöntemi : "Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri; 2. Baskı. Prof. Dr. Velittin Gürgün, Doç. Dr. Kadir Halkman. 1990. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın no 7. Ankara" künyeli kitabın bölümü.


Bu sayfa 34220 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader