DNase Test Agar

DNase Test Agar (Merck 1.10449)

APHA ve ISO yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde mikrobiyel DNase test besiyeri olarak kullanılır.

Bileşim

Tryptose 20,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Deoxyribonucleic acid 2,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L

Etki şekli

DNAse içeren bakteriler, besiyerindeki DNA'yı hidrolize eder. İnkübasyon sonrasında besiyeri 1 N HCl (Merck 1.00317) asit ile kaplandığında DNAse poaitif olan kolonilerin etrafında berrak zonlar görülür. Stafilokoklar, mannitolü kullanarak asit oluştururlar. Besiyerine mannitol ve pH indikatörleri ilave edilerek olan mannitol negatif ve pozitif mikroorganizmaların ayırt edilmesini sağlar.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 42,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilip 45-50 oC'a soğutulur ve steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri yanar-döner ve kahverengi olup, 25 °C'da pH'sı 7,3±0,2'dir. Besiyeri, mannitolü olarak hazırlanmak isteniyorsa otoklav öncesi 10,0 g/L mannitol ve 0,025 g/L bromothymol blue veya 0,025 g/L Phenol red ilave edilir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 11,9 L besiyeri (952 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Berrak zon

Staphylococcus aureus ATCC 25923

iyi/ çok iyi

+

Staphylococcus aureus ATCC 6538

iyi/ çok iyi

+

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228

iyi/ çok iyi

Escherichia coli ATCC 25922

iyi/ çok iyi

Serratia marcescens ATCC 14756

iyi/ çok iyi

+

Bacillus cereus ATCC 11778

iyi/ çok iyi

+

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

DNase Test Agar

1.10449.0500

500 g

Bromothymol blue indicator

1.03026.0005

5 g

D(-)Mannitol

1.05982.0500

500 g

Hydrochloric acid 1 mol/L

1.09057.1000

1 L

Phenol red indicator

1.07241.0005

5 g

Kaynaklar

International Organization for Standardization: Meat and meat products - Detection and enumeration of Staphylococcus aureus (Reference methods). - Draft International Standard ISO/DIS 5551 (1977).

Jeffries, C.D., Holtmann, D.F., a. Guse, D.G.: Rapid method for determining the activity of microorganisms on nucleic acid. - J. Bact., 73; 590-591 (1957).

Schreier, J.B.: Modification of Deoxyribonuclease Test Medium for rapid identification of Serratia marcescens. - Amer. J. Clin. Pathol., 51; 711-716 (1969).

Smith, P.B., Hancock, G.A., a. Rhoden, D.L.: Improved Medium for Detecting Deoxyribonuclease-Producing Bacteria. - Appl. Microbiol., 18; 991-993 (1969).

Streitfield, M.M., Hoffmann, E.M., a. Janklow, H.M.: Evaluation of extra-cellular deoxyribonuclease activity in Pseudomonas. - J. Bact., 84; 77-80 (1962).

Staphylococcus aureus

ATCC 25923

Escherichia coli ATCC 25922


Bu sayfa 12638 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader