Urea Broth

Urea Broth

AOAC ve BAM yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, bakterilerin tanımlama testlerinden üre testi için kullanılır.

Urea Broth güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Yeast extract 0,1 g/L; KH2PO4 9,1 g/L; Na2HPO4 9,5 g/L; Urea 20,0 g/L; Phenol red 0,01 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşimindeki tek karbon kaynağı üre olup, üreyi kullanan bakteriler bu besiyerinde gelişme sonunda amonyak oluşturur ve ortamın alkali oluşmasına neden olur.

Hazırlanması ve kullanılması

Dehidre besiyeri, 38,5 g/L olacak şekilde gerekirse hafifçe ısıtılarak damıtık su içinde eritilir. Ya Membran filtre ile sterilize edilip steril tüplere 3'er mL dağıtılır ya da tüplere 3'er mL dağıtılıp en fazla 60 oC'a kadar ısıtılarak sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak, portakal renkli ve 25 oC'da pH'sı 6,8±0,2'dir.

Bu besiyeri üre pozitif olan Proteus ile üre negatif olan Salmonella 'nın ayrılması için kullanılır. 37 oC'da 48 saate kadar süren inkübasyon sonunda besiyerinin orijinal portakal kırmızısı renkten sarıya dönüşmesi negatif (Salmonella), kırmızıya dönüşmesi pozitif (Proteus) reaksiyon olarak değerlendirilir.

Üre testi yapılırken 4 adet Urea Broth besiyeri hazırlanması, bunlardan birincisine bakteri inoküle edilmeden orijinal portakal kırmızısı rengin izlenmesi (şahit), ikincisine şüpheli kültür (test), üçüncüsüne negatif sonuç için üre negatif olan E. coli, dördüncüsüne pozitif sonuç için üre pozitif olan Proteus spp. inoküle edilmesi ve bu 4 tüpün beraberce inkübasyonu ve renk değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 12,9 L besiyeri (4329 adet tüp/3 mL) hazırlanır.

Pozitif ve negatif sonuçlar

Besiyeri Görünüşü

Mikroorganizmalar

Kırmızı

Üre pozitif: Proteus (P. vulgaris, P. mirabilis), Morganella, Rettgerella ve diğerleri

Sarı

Üre negatif veya zayıf pozitif: Shigella, Escherichia, Salmonella, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Providencia ve diğerleri

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Kırmızıya dönüşüm

Escherichia coli ATCC 25922

zayıf / orta

Salmonella typhimurium ATCC 14028

zayıf / orta

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

zayıf / orta

Proteus vulgaris ATCC 13315

zayıf / orta

+

Proteus mirabilis ATCC 14153

zayıf / orta

+

Proteus rettgeri ATCC 29944

zayıf / orta

+

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Urea Broth

1.08483.0500

500 g

Kaynaklar

Cook, G.T.: Urease and other biochemical reactions of the Proteus group. - J. Path. Bact., 60; 171-181 (1948).

Ferguson, W.W., a. Hook, A.E.: Urease activity of Proteus and Salmonella organisms. − J. Lab. Clin. Med., 28; 1715-1720 (1943).

Rustigian, R., a. Stuart, C.A.: Decomposition of urea by Proteus. - Proc. Soc. Exptl. Biol. Med., 47; 108-112 (1941).

Stuart, C.A., Van Stratum, E., a. Rustigian, R.: Further studies on urease production by Proteus and related organisms. − J. Bact., 49; 437-444 (1945).


Bu sayfa 13009 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader