Genel Bilgiler

Mikrobiyolojik analizler çok çeşitlilik gösterir. Bu analizlerin bir kısmı tümüyle kimyasal analiz niteliğinde iken, bir kısmı ancak uzman mikrobiyologların yapabileceği kadar zor ve/ veya tehlikelidir.

Doğal olarak mikrobiyolojinin farklı disiplinlerinde materyalden kaynaklanan analiz yöntemi farklılıkları da bulunmaktadır. Bazı yöntemler tümüyle her disiplin için geçerli iken, bazılarında farklılıklar vardır. Bu bölümde genel olarak her disiplini ilgilendiren analiz yöntemleri üzerinde durulmuştur.

Konu üzerinde, aşağıdaki bağlantılarda ayrıntılı bilgi vardır.

Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi (01) 02. Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizlerin Temel Yaklaşımı : OrLab OnLine Mikrobiyoloji Dergisi makalesi.
Besiyerleri : Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; "Anonymous, 2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa." künyeli kitabın 03. bölümüdür.

Mikroorganizma Analiz Yöntemleri : Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; "Anonymous, 2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa." künyeli kitabın 07. bölümüdür.

Mikroorganizma Sayma : www.mikrobiyoloji.org sitesi dosyaları

Mikroorganizma Arama (Var/ yok Testleri) : www.mikrobiyoloji.org sitesi dosyaları

Biyolojik Stabilite Testi: www.mikrobiyoloji.org sitesi dosyaları

Analiz Sonrası İşlemler : www.mikrobiyoloji.org sitesi dosyaları

Kültür Koruma : www.mikrobiyoloji.org sitesi dosyaları

Mikroorganizma İzolasyonu ve Tanısı (İdentifikasyon) : www.mikrobiyoloji.org sitesi dosyaları


Bu sayfa 38528 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader