Calcium Caseinate Agar, modified

Calcium Caseinate Agar acc. to Frazier and Rupp, modified (Merck 1.05409)

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde proteolitik bakterilerin belirlenmesi ve sayımı için katı besiyeri olarak kullanılır. Calcium Caseinate Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from meat 4,0 g/L; Meat extract 2,0 g/L; Peptone from casein 2,0 g/L; Calcium caseinate 3,5 g/L; CaCl2 dihidrat 0,2 g/L; tri-Potassium citrate monohydrate 0,35 g/L; Na2HPO4 anhydrous 0,105 g/L; KH2PO4 0,035; NaCl 5,0 g/L; Agar-agar 13,0 g/L

Etki şekli

Optimum koşullarda 2-3 gün inkübasyondan sonra etrafında berrak zon görülen koloniler proteolitik bakteri olarak sayılır. Zonların belirginleştirilmesi için sayım öncesi Petri kutusuna 5 mL kadar % 5 asetik asit (Merck 1.00062) ilave edilebilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 30,2 g/L olacak şekilde önce soğuk damıtık su içinde iyice karıştırılır, sonra kaynatılarak tüm bileşenlerin iyice erimesi sağlanır. İstenirse 5 g/L süttozu ilave edilebilir. Manyetik taş ile birlikte otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Manyetik karıştırıcıda karıştırılarak steril Petri kutularına 12,5 'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri katılaştığında sarımsı kahve renkte olup, homojen bir bulanıklık göstermelidir. pH'sı 25 oC'da 7,0±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 16,5 L besiyeri (1324 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Gelişme

Berrak zon

Bacillus cereus ATCC 11778

iyi/ çok iyi

+

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

iyi/ çok iyi

+

Proteus vulgaris ATCC 13315

iyi/ çok iyi

Escherichia coli ATCC 25922

iyi/ çok iyi

Enterobacter cloacae ATCC 13047

iyi/ çok iyi

Ürün Bilgileri

Ürün adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Calcium Caseinate Agar acc. to

Frazierand Rupp, modified

1.05409.0500

500 g

Acetic acid min. 96 %

1.00062.1000

1 L

Skim milk powder

Kaynaklar

Frazier, W.C., a. Rupp, P.: Studies on the proteolytic bacteria of milk. I. A medium for the direct isolation of caseolytic milk bacteria. - J. Bact. 16; 57-63 (1928).

 

 

Proteus vulgaris ATCC 13315


Bu sayfa 6955 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader