Pseudomonas Agar P, Base

Pseudomonas Agar P, Base (Merck 1.10988)

BAM ve USP yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Pseudomonas türlerinin pyocyanin ve/ veya pyorubin veya fluorescein oluşturmasına dayanarak izolasyonu ve sınıflandırılmasında kullanılan selektif besiyeridir.

Bileşim

Peptone 20,0 g/L; Magnesium chloride 1,4 g/L; Potassium sulfate 10,0 g/L; Agar-agar 12,6 g/L. 10,0 mL glycerol ilave edilir.

Etki şekli

Pseudomonas Agar P fluoresceinin indirgenerek pyocyanin ve/ veya pyorubin oluşmasını desteklerken Pseudomonas Agar F bunun tam tersi yönündeki reaksiyonları destekler. Her iki besiyerini aynı anda kullanılması pek çok Pseudomonas türü için hızlı bir ön identifikasyon sağlar.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 44,0 g/L olacak şekilde ve 10 mL/L gliserol ile birlikte damıtık su içinde ısıtılarak eritilir. Besiyeri tüplere 7'şer mL dağıtılır ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Sterilizasyon sonrası tüpler yatık olarak soğumaya bırakılır veya besiyeri steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri sarımsı-kahve renktedir ve 25 oC'da pH'sı 7,2±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 11,3 L besiyeri (1623 adet tüp/7 mL ya da 909 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Gün ışığında

mavi-yeşil pigment

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

iyi/ çok iyi

(+)

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

iyi/ çok iyi

+

Pseudomonas aeruginosa ATCC 25668

iyi/ çok iyi

+

Pseudomonas fluorescens ATCC 13535

iyi/ çok iyi

− (sarımsı)

Aeromonas hydrophila ATCC 7966

iyi/ çok iyi

Escherichia coli ATCC 25922

iyi/ çok iyi

Enterobacter cloacae ATCC 13047

iyi/ çok iyi

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

Pseudomonas Agar P, Base

1.10988.0500

500 g

Glycerol

1.04091.0500

500 mL

UV Lamba (366 nm)

1.13203.0001

1 adet

Kaynaklar

Blazevic, D.J., Koepcke, M.H., a. Matsen, J.M.: Incidence and identification of Pseudomonas fluorescens and Pseudomonas putida in the clinical laboratory. − Appl. Microbiol., 25; 107-110 (1973).

Brodsky, M.H., a. Nixon, M.C.: Rapid method for detection of Pseudomonas aeruginosa on McConkey-Agar under ultraviolet light. - Appl. Microbiol.,26; 219-220 (1973).

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser und Schlammuntersuchung. Mikrobiologisches Verfahren (Gruppe K). Nachweis von Pseudomonas aeruginosa (K 8). − DIN 38411.

Georgia, F.R., a. Poe, C.F.: Study of bacterial fluorescence in various media. I. Inorganic substances necessary for bacterial fluorescence. - J. Bact., 22; 349 (1931).

Georgia, F.R., a. Poe, C.F.: Study of bacterial fluorescence in various media. II. The production of fluorescence in media made from peptones. - J. Bact., 23 ; 135 (1932).

King, E.O., Ward, M.K., a. Raney, D.E.: Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescin. − J. Lab. Clin. Med.,44; 401-307 (1954). United States Pharmacopeia XXVI, Chapter "Microbial Limit Tests", 1995.

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Pseudomonas aeruginosa ATCC 8027

Pseudomonas fluorescens ATCC 13535 Pseudomonas aeruginosa ATCC 25668


Bu sayfa 11261 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader