Staphylococcus Enrichment (Giolitti - Cantoni) Broth

Bileşimi Peptone from casein 10,0 g/L ; meat extract 5,0 g/L ; yeast  extract 5,0 g/L ; lithium chloride 5,0 g/L ; D(-)mannitol 20,0 g/L ;  NaCl 5,0 g/L ; glycine 1,2 g/L ; sodium pyruvate 3,0 g/L ; Tween 80 1,0  g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 55 g/L olacak şekilde distile suda  gerekirse ısıtılarak tümüyle çözündürülüp IDF 'ye göre 18 X 180 mm  büyük tüplere 19 'ar mL, ISO 'ya göre standart olarak 10 'ar mL  dağıtılır ve otoklavda 121 ° C 15 dakika sterilize edilir.  Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı renktedir, pH 'sı 25 ° C  6,9±0,2 'dir. Otoklav çıkışında potasyum tellurit çözeltisi ilave  edilmeden buzdolabının alt raflarında 2 haftaya kadar depolanabilir.  Depolanmış besiyeri kullanılacağı zaman içindeki havanın çıkması için  önce kaynar su banyosunda 15 dakika kaynatılır.

Oda sıcaklığındaki  tüplere filitre ile sterilize edilmiş %1 potasyum tellurit trihidrat  (Merck 1.05164) çözeltisinden 0,1 'er mL eklenir ve bu ekleme  yapıldığında besiyeri kullanılmalıdır. Potasyum tellurit zehirli bir  maddedir ve bu çözelti çeker ocak içinde hazırlanmalıdır. Burada dikkat  edilmesi gereken husus gerek IDF 'ye göre 19 mL gerek ISO 'ya göre 10  mL olan besiyerine %1 'lik potasyum tellurit çözeltisinden 0,1 mL  katılacağıdır.

Giolitti-Cantoni Broth tüplerine 0,1 'er mL potasyum  tellurit eklenirken pipet asla ağızla değil puar ile kullanılmalı ve bu  aktarma işlemi de çeker ocakta yapılmalıdır. Besiyeri bileşimindeki  piruvat, glisin ve yüksek konsantrasyondaki mannitol stafilokokların  gelişimini teşvik ederken refakatçi florada bulunan Gram negatifler  lityum klorür, Gram pozitifler ise tellurit ile baskılanır.  Mikrokokların baskılanması ise kısmen anaerobik inkübasyon ile  sağlanır. Stafilokokların gelişimi besiyerindeki telluritin metalik  telluriuma indirgenmesi sonunda oluşan siyah renk ile belirlenir. 

Giolitti-Cantoni Broth besiyeri gıdalarda EMS yöntemi ile S. aureus  sayımı veya analiz edilen gıdanın belirli bir miktarında (hacim veya  ağırlık) S. aureus 'un var/ yok testi için kullanılır. Ekimden sonra  tüplerin üzerine otoklavda 121 ° C 15 dakika sterilize edilmiş 2 mL  steril sıvı parafin (Merck 1.07160) ilave edilerek kısmi bir anaerobik  ortam sağlanır. 37 ° C 18-24 saat inkübasyondan sonra siyahlaşma  olan tüplerden Baird-Parker Agar (Merck) besiyerine sürme yapılarak  sonuçlar doğrulanır.

500 gramlık 1 kutu dehidre Giolitti-Cantoni Broth  ile 19 mL ' lik 478, 10 mL 'lik 908 tüp hazırlanabilir. 1 kutu 100 g  potasyum tellurit trihidrat 209 adet 500 g Giolitti-Cantoni Broth  besiyeri için yeterlidir. 1 litre sıvı parafin şişesi ile 500 tüpte  kısmi anaerob ortam sağlanır. ISO tarafından düşük sayıdaki  stafilokokların belirlenmesinde kullanılması önerilen bu besiyeri  hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.


Bu sayfa 4642 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader