OF Basal Medium acc. to Hugh and Leifson

OF Basal Medium acc. to HUGH and LEIFSON (Merck 1.03865)

BAM yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde bağırsak kökenli Gram negatif bakterilerin tanımlanması ve sınıflandırılmasında bazal besiyeri olarak kullanılır.

OF Basal Medium acc. to Hugh and Leifson güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from casein 2,0 g/L; Yeast extract 1,0 g/L; Sodium chloride 5,0 g/L; di-Potassium hydrogen phosphate 0,2 g/L; Bromothymol blue 0,08 g/L; Agar-agar 2,5 g/L

Etki şekli

Hazırlama aşamasında besiyerine ilave edilen karbohidratlar, mikroorganizmalar tarafından parçalanarak asitlere dönüştürülür ve besiyeri bileşimindeki pH indikatörü bromothymol blue'nun sarıya dönüşmesi ile reaksiyon izlenir. Karbohidratların indirgenme reaksiyonu, aerobik ya da anaerobik ortamda oluşabilir. Buna göre tüplerdeki renk değişim bölgesine (tüp yüzeyi ya da dibi) bakılarak mikroorganizmaların oksijen kullanımı belirlenir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 11,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde gerekirse ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav sonrası 50 oC'a soğuduğunda filtre ile sterilize edilmiş %10'luk D(+) glikoz, laktoz, sakkaroz veya başka bir karbohidrat çözeltisinden 100 ml/L konsantrasyonda olacak şekilde ilave edilir, karıştırılır ve standart tüplere 5 cm yükseklikte dağıtılır. Besiyeri katılaştıktan sonra test edilecek kültürden aşı iğnesi ile 2 ayrı tüpe ekim yapılır. Tüplerden birisinin üzerine 1 cm kalınlığında steril sıvı parafin (paraffin viscous) dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak, koyu yeşilden mavi-yeşile dönen renktedir ve 25 oC'da pH'sı 7,1±0,2'dir.

Dehidre ortamın depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g besiyeri kutusu ile 45,4 L besiyeri (4545 adet tüp/10 mL) hazırlanabilir.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Gelişme

Renk dönüşümü

parafinsiz

(aerobik)

parafinli

(anaerobik)

Escherichia coli ATCC 25922

iyi/ çok iyi

+

+

Staphylococcus aureus ATCC 25923

iyi/ çok iyi

+

+

Mirococcus luteus ATCC 9341

iyi/ çok iyi

+

(–)

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

iyi/ çok iyi

+

Alcaligenes faecalis ATCC 19209

iyi/ çok iyi

Pseudomonas alcaligenes ATCC 14909

iyi/ çok iyi

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

OF Basal Medium acc. to

Hugh and Leifson

1.10282.0500

500 g

D(+)Glucose monohydrate

1.08342.1000

1 kg

Lactose monohydrate

1.07657.1000

1 kg

Paraffin viscous

1.07160.1000

1 L

Sucrose

1.07651.1000

1 kg

Kaynaklar

Costin, I.D.: An outline for the biochemical identification of aerobic and facultatively anaerobic gram-negative rods of medical interest. - 5. Intern. Kongr. f. Chemotherapie Wien, B2/1; 73-76 (1967).

Hugh, R., a. Leifson, E.: The taxonomic significance of fermentative versus oxidative metabolism of carbohydrates by various gram-negative bacteria. - J. Bact., 66; 24-26 (1953).

Mossel, D.A.A., et Martin, G.: Milieu simplifié permettant l'étude des divers modes d'action des bactéries sur les hydrates des carbone. - Ann. Inst. Pasteur de Lille, 12; 225-226 (1961).

Welch, D.F., Muszynski, M.J., Pai, C.H., Marcon, M.J., Hribar, M.M., Gilligan, P.H., Matsen, J.M., Ahlin, P.A:, Holman, B.C., a. Chartrand, S.A.: Selective and differential medium for recovery of Pseudomonas cepacia from the respiratory tracts of patients with cystic fibrosis. - J. Clin. Microbiol., 25; 1730-1734 (1987).


Bu sayfa 5781 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader