Bismuth Sulfite Agar Wilson-Blair

Bismuth Sulfite Agar acc. to WILSON-BLAIR (Merck 1.00191) 

AOAC, BAM, SMWW ve USP yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella belirlenmesi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Bismuth Sulfite Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Meat extract 5,0 g/L; Peptone from meat 10,0 g/L; D(+) Glucose 5,0 g/L; Na2HPO4 4,0 g/L; Iron(III) sulfate 0,3 g/L; Brilliant green 0,025 g/L; Bismuth sulfite indicator 8,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L

Etki şekli

Taze hazırlanmış besiyeri refakatçi flora üzerinde yoğun inhibisyon etki gösterirken Salmonella kolonileri etrafında metalik parlaklık ancak 48 saat inkübasyon sonunda oluşur. Besiyerinin 4 oC'da 4 gün depolanması sonunda inhibisyon etkisi zayıflar ancak metalik parlaklık daha kısa sürede oluşur. Genel olarak depolanması önerilmez ve özellikle refakatçi floranın yoğun olarak bulunduğu tahmin edilen örneklerde taze olarak kullanılması uygundur. Proteus türlerinin koloni rengi Salmonella kolonilerine benzer, fark koloni etrafındaki metalik parlak zondur.

Bismuth Sulfite Agar besiyerinde siyah merkezli, etrafında metalik bir parlaklık olan siyah çöküntülü (presipitat) zon bulunan koloniler tipik Salmonella kolonileridir. Küçük, yeşil-kahverengi, bazen mukoid olanlar ise koliform grup bakteriler ve Serratia ile Proteus kolonileridir. Bununla beraber Proteus kolonileri sıklıkla Salmonella ile karıştırılmaktadır. Bileşimde bulunan brilliant green ve bismuth refakatçi floranın gelişimini baskılarken bismuth iyonlarının metalik bismuth'a indirgenmesi koloni etrafında metalik bir parlaklık oluşturur.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 47,5 g/L olacak şekilde damıtık su içinde tümüyle çözülünceye kadar kaynar su banyosunda karıştırılarak eritilir ve steril Petri kutularına 25'er mL olacak şekilde kalın bir tabaka halinde dökülür. Bu besiyeri otoklavlanmaz. Sterilizasyon kaynar su banyosunda besiyerini eritirken yapılmış olur. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri bulanık ve yeşil renklidir. Eğer besiyeri kahverengi ise kullanılmaz. pH'sı 25 oC'da 7,6±0,2'dir. Taze hazırlanmalıdır.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 10,5 L besiyeri (421 adet Petri kutusu/25 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmalar

Geli

Siyah

Metalik

Salmonella typhimurium ATCC 14028

iyi/ çok iyi

+

+

Salmonella choleraesius ATCC 13312

iyi/ çok iyi

+

+

Salmonella enteritidis NCTC 5188

iyi/ çok iyi

+

+

Salmonella arizonae ATCC 13314

iyi/ çok iyi

+

+

Salmonella aboni NCTC 6017

iyi/ çok iyi

+

+

Escherichia coli ATCC 25922

az/ orta

Proteus mirabilis ATCC 29906

iyi/ çok iyi

±

Shigella sonnei ATCC 11060Staphylococcus aureus ATCC 25923Bacillus cereus ATCC 11778Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Bismuth Sulfite Agar acc. to Wilson-Blair

1.05418.0500

500 g

Bismuth Sulfite Agar acc. to Wilson-Blair

1.05418.5000

5 kg

Kaynaklar

McCoy, J.H.: The isolation of Salmonellae. − J. Appl. Bact., 25; 213-224 (1962).

Wilson, W.J., a Blair, E.M. McV.: Use of glucose bismuth sulfite iron medium for the isolation of Bacillus typhosus and Bacillus proteus. − J. Hyg., 26; 374-391 (1927).

Wilson, W.J., a. Blair, E.M. McV.: Further experience of the bismuth sulfite media in the isolation of Bacillus typhosus and Bacillus paratyphosus B from faeces, sewage and water. − J. Hyg. 31; 138-161 (1931).

Salmonella typhimurium


Bu sayfa 10587 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader