Mikroskobik Sayımlar

Mikroskobik sayım yöntemleri kültürel sayım yöntemleri ile kıyaslandığında "sayımın sadece dakika ile ifade edilen sürelerde" tamamlanması ve sadece boya, lam, lamel gibi "çok ucuza" mal edilmesi gibi iki büyük avantaja sahip iken, ölü ve canlı hücrelerin beraberce sayılması gibi kayda değer bir dezavantaja sahiptir. Bununla beraber canlı ve ölü hücrelerin beraber sayılması özellikle gıda endüstrisinde hammaddenin mikrobiyel kalitesi hakkında yeterli bilgi vermektedir.

Konu üzerinde, aşağıdaki bağlantılarda ayrıntılı bilgi vardır.

Mikroskobik Sayımlar : Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; "Anonymous, 2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa." künyeli kitabın 07/06 bölümü.

Mikroskobik Sayımlar : "Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları, 2000. Genişletilmiş 2. Baskı; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını. Sim Matbaası, Ankara 522 s" künyeli kitabın 06.06. bölümü.

Mikroskobik Sayımlar : "Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri; 2. Baskı. Prof. Dr. Velittin Gürgün, Doç. Dr. Kadir Halkman. 1990. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın no 7. Ankara" künyeli kitap bölümü.


Bu sayfa 13871 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader