Asetamitten amonyak oluşturma

Asetamitten amonyak oluşturma testi için şüpheli koloni Nutrient Agar ya da benzeri bir genel besiyerine inoküle edilir. 36±2 ºC'da 22±2 saat inkübasyondan sonra öze ile Asetamit Broth besiyerine inoküle edilip, 36±2 °C'da 22±2 saat süreyle inkübe edilir. 1-2 damla Nessler reaktifi ilave edilir ve derişime bağlı olarak sarıdan tuğla kırmızısına kadar değişen bir rengin meydana gelmesi amonyak üretiminin pozitif olduğunu gösterir. Pseudomonas aeruginosa, bu testte pozitif sonuç verir.


Bu sayfa 8187 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader