Pseudomonas Selective Agar Base

Pseudomonas Selective CN, CFC Agar Base (Merck 1.07620)

CN katkısı kullanıldığında EN ISO 12780, CC katkısı kullanıldığında EN ISO 13720'ye uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Pseudomonas aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Bileşim

Peptone from gelatine 16,0 g/L; Casein hydrolysate 10,0 g/L; Potassium sulfate 10,0 g/L; Magnesium chloride 1,4 g/L; Agar-agar 11,0 g/L

Etki şekli

Pepton karışımı, Pseudomonas türlerinin gelişini sağlar. Potasyum sülfat ve magnezyum klorür pigment oluşumunu destekler. Yüksek inkübasyon sıcaklığı ve uygun selektif katkıların eklenmesi ile Pseudomonas aeruginosa (CN Agar) ya da önceden Pseudomonas cepacia olarak adlandırılan Burkholderia cepacia dâhil Pseudomonas türleri için (CFC Agar) selektif hâle gelir.

Hazırlanması

500 mL damıtık su içinde 24,2 g dehidre besiyeri ve 5 mL gliserol (Merck 1.04091) kaynatılarak çözülür ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika süre ile sterilize edilir. Otoklav sonrası besiyeri 45-50 °C'a soğutulur ve Pseudomonas CN Agar için 1 şişe Pseudomonas CN Selective Supplement (Merck 1.07624) ya da Pseudomonas CFC Agar için 1 şişe Pseudomonas CFC Selective Supplement (Merck 1.07627) eklenir ve Petri kutularına dağıtılır. Besiyeri 45-50 °C'da 4 saatten fazla tutulmamalıdır. Her iki selektif katkı da 2 mL eşit hacimde alkol/su karışımı içinde çözülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve renksiz olup, otoklav sonrası 25 oC'da pH'sı 7,1±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu besiyeri ile 10,3 L besiyeri hazırlanabilir. Katkı kullanımına bağlı olarak 500 mL olarak hazırlandığında göre 1 kutudan 10,0 L (800 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanabilir.

Kalite Kontrol

Pseudomonas CN Selective Agar;

36±2 °C'da 44±4 saat inkübasyon

Pseudomonas CFC Selective Agar;

25±1 °C'da 44±4 saat inkübasyon

Test Mikroorganizmaları

% Geri

Kazanım

Test Mikroorganizmaları

% Geri

Kazanım

Pseudom. aeruginosa ATCC 27853

> %70

Pseudom aeruginosa ATCC 27853

> %70

Pseudom fluorescens ATCC 13525

< %0,01

Pseudom putida ATCC 12633

> %70

Aeromonas hydrophila ATCC 7966

< %0,01

Pseudom fluorescens ATCC 13525

> %70

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

< %0,01

Pseudomonas fragi ATCC 27362

> %70

Proteus mirabilis ATCC 14153

< %0,01

Burkholderia cepacia ATCC 17759

> %70

Providencia rustigianii ATCC 13159

< %0,01

Proteus mirabilis ATCC 14153

< %0,01

Staphylococcus aureus ATCC 25923

< %0,01

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Pseudomonas Selective Agar Base

1.07620.0500

500 g

Pseudomonas CN Selective Supplement

1.07624.0001

1 x 16 şişe

Pseudomonas CFC Selective Supplement

1.07627.0001

1 x 16 şişe

KING Agar B, Base (Dansk Standard)

1.10991.0500

500 g

Glycerol

1.04091.0500

500 mL

UV Lamp (366 nm)

1.13203.0001

1 adet

Kaynaklar

Goto, S., and S. Enomoto. 1970. Nalidixic Acid Cetrimide Agar. A New Selective Plating Medium for the Selective Isolation of Pseudomonas aeruginosa. Japan. J. Microbiol. 14: 65 - 72.

Mead, G.C., and B.W. Adams. 1977. A selective medium for the rapid isolation of Pseudomonas associated with poultry meat spoilage. Br. Poult. Sci. 18: 661 - 670.

ISO International Standardisation Organisation. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of Pseudomonas spp. ISO/WD 13720:2000.

EN European Standard. Water Quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa by membrane filtration. DIN/EN 12780:2002.

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

C-N-Supplement

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

C-F-C-Supplement


Bu sayfa 12015 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader