R2A Agar

R2A Agar (Merck 1.00416)

EPA ve SMWW yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde içme sularında heterotrofik toplam bakteri analizi için kullanılan katı besiyeridir.

Bileşim

Yeast extract 0,5 g/L; Proteose peptone 0,5 g/L; Casein hydrolysate 0,5 g/L; Glucose 0,5 g/L; Soluble starch 0,5 g/L; Sodium pyruvate 0,3 g/L; K2HPO4 0,3 g/L; MgSO4 0,05 g/L; Agar-agar 12,0 g/L

Etki şekli

Yayma, dökme ve membran filtrasyon yöntemlerinde kullanılabilir. Düşük besin içeriği, düşük inkübasyon sıcaklığı ve uzun inkübasyon süresi sayesinde içme suyunda özellikle stres altındaki ve klora dirençli bakterilerin belirlenmesine elverişlidir. Düşük konsantrasyondaki maya ekstraktı, kazein hidrolizatı, pepton ve glikoz içeriği sayesinde hızlı gelişen bakterilerin yavaş gelişenleri baskılaması önlenir ve çok sayıda bakterinin gelişmesine izin verir. Nişasta ve pirüvat, özellikle hasar görmüş bakterilerin daha çabuk gelişmesine destek olur. İnkübasyon 3 günden daha uzun olacak ise Petri kutularının mutfak tipi streç filme sarılarak inkübe edilmesi önerilir. Analiz raporuna inkübasyon sıcaklık ve süresi yazılmalıdır.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 15,2 g/L olacak şekilde ısıtılarak damıtık su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav sonrasında 45-50 oC'a soğutulup Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve hafif menevişli olup renksizdir. pH'sı 25 oC'da 7,2±0,2'dir. Hazırlanmış besiyeri buzdolabında nem kaybı olmamak kaydı ile 4 haftaya kadar depolanabilir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 32,8 L besiyeri (2631 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Gelişme

35 °C / 24 h

Gelişme

20 °C / 72 h

Escherichia coli ATCC 25922

+

+

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

+

+

Staphylococcus aureus ATCC 25923

+

+

Bacillus cereus ATCC 11778

+

+

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

R2A Agar

1.00416.0500

500 g

R2A Agar Merckoplate®

1.00073.0020

20 Petri

R2A Agar Merckoplate®

1.00073.0480

480 Petri

Kaynaklar

Eaton, A. D., L.S. Clesceri, and A.E. Greenberg (ed.). 1995. Standard methods for the examination of water and wastewater, 19th. Ed. APHA, Washington D.C.

Fiksdal, L., E.A. Vik, A. Mills, and T. Staley. 1982. Non-standard methods for enumerating bacteria in drinking water. Journal AWWA. 74:313-318.

Means, E.G., L. Hanami, H.F. Ridgway, and B.H. Olson. 1981. Evaluating mediums and plating techniques for enumerating bacteria in water distributing systems. Journal AWWA. 53:585-590.

Reasoner, D.J., and E.E. Geldreich. 1979. A new medium for the enumeration and subculture of bacteria from potable water. Abstracts of the Annual Meeting of the American Society for Microbiology 79th Meeting, Paper No. N7.


Bu sayfa 10991 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader