Mannitol Salt Phenol-red Agar

Mannitol Salt Phenol Red Agar (Merck 1.05404)

BAM ve USP yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Staphylococcus aureus belirlenmesi ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. Chapman Agar (Staphylococcus Medium 110) 'ın modifikasyonudur.

Mannitol Salt Phenol Red Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptones 10,0 g/L; Meat extract 1,0 g/L; NaCl 75,0 g/L; D(-) Mannitol 10,0 g/L; Phenol red 0,025 g/L; Agar-agar 12,0 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşimindeki yüksek tuz konsantrasyonu refakatçi floranın gelişimini baskılar. Mannitol S. aureus 'un gelişimini desteklerken, aynı zamanda koloni etrafında fenol red ile belirlenen sarı zon oluşumunu sağlar. Standart yayma yöntemi ile ekim ve 35-37 °C'da 3 güne kadar yapılan inkübasyon sonunda parlak kırmızı besiyerinde gelişen ve etrafı sarı zon ile çevrili büyük parlak sarı-opak koloniler S. aureus olarak sayılır.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 108,0 g/L olacak şekilde ısıtılarak damıtık su içinde eritilir ve otoklavda 121 °C'da 15 dakika sterilize edilir ve 45-50 °C'a soğuyunca steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızı olup, 25 °C 'da pH'sı 7,4±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 °C'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 4,6 L besiyeri (370 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol (spiral plater yöntemi)

Test Mikroorganizmaları

Ekim

(kob/mL)

% Geri

kazanım

Sarı

renk

Staphylococcus aureus ATCC 25923

103-105

≥ 10

+

Staphylococcus aureus ATCC 6538

103-105

≥ 30

+

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228

103-105

Staphylococcus epidermidis ATCC 14990

103-105

Proteus mirabilis ATCC 12453

103-105

Escherichia coli ATCC 25922

> 105

< 0,01

Ürün Bilgileri

Ürün adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Mannitol Salt Phenol-red Agar

1.05404.0500

500 g

Kaynaklar

Chapman, G.H.: The significance of sodium chloride in studies of staphylococci. - J. Bact., 50; 201-203 (1945).

United States Pharmacopeia XXVI, Chapter "Microbial Limits Tests", 1995.


Bu sayfa 14577 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader