Plate Count Agar

Plate Count Agar (Merck 1.05463)

Casein-peptone Dextrose Yeast Agar; PCA

ISO 4833 ile AOAC, BAM, EPA ve SMWW yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir.

Plate Count Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from casein 5,0 g/L; Yeast extract 2,5 g/L; D(+) Glucose 1,0 g/L; Agar-agar 14,0 g/L

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 22,5 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilip, otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir ve steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak, çok açık sarımsı renktedir ve 25 oC'da pH'sı 7,0±0,2'dir.

1,30 g/L konsantrasyonda inhibitör içermeyen süt tozu ilavesi ile süt ürünlerinde toplam aerob bakteri sayımında kullanılan Plate Count Skim Milk Agar besiyeri de hazırlanabilir. Granül formdaki hazır dehidre Plate Count Skim Milk Agar (Merck 1.15338) besiyeri için buraya tıklayınız.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 22,2 L (1777 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanabilir.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Ekim (kob/mL)

% Geri kazanım

Staphylococcus aureus ATCC 6538

103-105

≥ 70

Streptococcus agalactiae ATCC 13813

103-105

≥ 70

Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435

103-105

≥ 70

Listeria monocytogenes ATCC 19118

103-105

≥ 70

Lactobacillus acidophilus ATCC 4356

103-105

≥ 70

Bacillus cereus ATCC 11778

103-105

≥ 70

Escherichia coli ATCC 11775

103-105

≥ 70

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Plate Count Agar (Casein-peptone

Dextrose Yeast Agar)

1.05463.0500

500 g

Plate Count Agar (Casein-peptone

Dextrose Yeast Agar)

1.05463.5000

5 kg

Kaynaklar

American Public Health Association: Standard Methods for the Examination of Dairy Products. 15th ed., 1985.

American Public Health Association, American Water Works Association and Water Pollution Control Federation: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th ed., Washington, 1998.

Martley, F.G., Jayashankar, S.R., A. Lawrence, R.C.: An improved agar medium for the detection of proteolytic organisms in total bacterial counts. - J. Appl. Bact., 33; 363-370 (1970).

Bacillus cereus ATCC 11778

Listeria monocytogenes


Bu sayfa 9261 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader