Salmonella-Shigella (SS) Agar

SS Agar (Merck 1.03853) 

Salmonella Shigella Agar

APHA yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella ve Shigella türlerinin izolasyonu için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

SS Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptones 10,0 g/L; Lactose 10,0 g/L; Ox bile 8,5 g/L; Sodium citrate 10,0 g/L; NaS2O3 8,5 g/L; Ammonium iron(III) citrate 1,0 g/L; Brilliant green 0,0003 g/L; Neutral red 0,025 g/L; Agar-agar 12,0 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşimindeki brilliant green, safra tuzları, tiyosülfat ve sitrat çoğu refakatçi floranın gelişimini engeller. Hidrojen sülfür oluşumu tiyosülfat ve demir iyonları ile belirlenir koloni merkezi siyah renkli olur. Renksiz-yarı saydam (laktoz negatif) koloniler Shigella ve pek çok Salmonella için tipiktir. Bazı Salmonella türleri siyah merkezli yarı saydam koloni oluştururlar. Aynı morfoloji Proteus türleri için de geçerlidir. Pembe-kırmızı koloniler E. coli olarak tanımlanırken, pembe-beyaz ya da krem renkli olanlar Enterobacter aerogenes kolonileridir. Bu besiyerinde Salmonella kolonilerinin Shigella kolonilerinden ayrımı besiyerinde koloni etrafındaki renk değişiminin Salmonella 'da sarı, Shigella 'da kırmızı olması ile yapılır.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 60,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde tümüyle çözülünceye kadar kaynar su banyosunda eritilir ve steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Bu besiyeri otoklavlanmaz. Sterilizasyon kaynar su banyosunda besiyerini eritirken yapılmış olur. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızımsı kahve renkli olup, 25 °C'da pH'sı 7,0±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 8,3 L besiyeri (666 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol (spiral plater yöntemi)

Test Mikroorganizmaları

Ekim

% Geri Kazanım

Koloni Rengi

Siyah Merkez

Besiyeri renk değişimiKlebsiella pneumoniae

ATCC 13883

103-105

≥ 30

pembe

pembe-kırmızı (çökelti)

Shigella flexneri

ATCC 29903

103-105

≥ 30

renksiz

sarı-kahve

Salmonella typhimurium ATCC 14028

103-105

≥ 30

renksiz

+

sarımsı-kahve

Salmonella enteritidis

NCTC 5188

103-105

≥ 30

renksiz

+

sarımsı-kahve

Proteus mirabilis

ATCC 14273

103-105

≥ 30

renksiz

+

sarımsı-kahve

Escherichia coli

ATCC 25922

> 105

≤ 0,01

pembe-

kırmızı

pembe-kırmızı (çökelti)

Staphylococcus aureus

ATCC 25923

> 105

≤ 0,01
Bacillus cereus

ATCC 11778

> 105

≤ 0,01
Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

SS Agar (Salmonella Shigella Agar)

1.07667.0500

500 g

Kaynaklar

American Public Health Association: Compendium of methods for the microbiological examination of foods. − 3rd ed. (1992).

 

Salmonella enteritidis NCTC 5188

Shigella flexneri ATCC 29903


Bu sayfa 14702 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader