Azide Dextrose Broth

Azide Dextrose Broth (Merck 1.01590)

SMWW yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde enterokokların aranması ve sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır.

Azide Dextrose Broth güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from casein 15,0 g/L; Meat extract 4,5 g/L; D(+) Glucose 7,5 g/L; NaCl 7,5 g/L; Sodium azide 0,2 g/L

Etki şekli

Bileşimdeki sodyum azid, Gram negatif bakterilerin gelişimini engeller. Su örneklerinde enterokokların aranması ya da EMS yöntemi ile sayılması için uygundur. İnokülasyon ve inkübasyondan sonra besiyerinin bulanması enterokok varlığını gösterir. Bununla beraber, bu kültürden Chromocult Enterococci Agar ya da diğer uygun bir katı besiyerine sürme yapılarak tipik kolonilerin elde edilmesi önerilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 35,0 g/L ya da çift kuvvet için 70,0 g/L konsantrasyonda olacak şekilde damıtık su içinde eritilir, uygun kaplara (tüp, erlen) dağıtılır ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahve renkli olup, 25 °C'da pH'sı 7,2±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile tek kuvvette 14,2 litre besiyeri hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Enterococcus faecalis ATCC 11700

iyi/ çok iyi

Enterococcus faecalis ATCC 19433

iyi/ çok iyi

Enterococcus hirae ATCC 8043

iyi/ çok iyi

Streptococcus bovis DSMZ 20065

orta/ çok iyi

Staphylococcus aureus ATCC 25923

yok/ zayıf

Escherichia coli ATCC 25922

yok/ zayıf

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

yok/ zayıf

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Azide Dextrose Broth

1.01590.0500

500 g

Bromocresol-purple Azide Broth

1.03032.0500

500 g

Kaynaklar

American Public Health Association, American Water Works Association and Water Pollution Control Federation: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed., Washington, 1998.

Edwards, S.J.: Studies on bovine mastitis. IX. A selective medium for the diagnosis of Streptococcus mastitis. - J. Comp. Path. Therap. 46; 211-217 (1933).

Edwards, S.J.: The diagnosis of Streptococcus mastitis by cultural methods. - J. Comp. Path Therap. 51; 250-263 (1938).

Litsky, W., Mallmann, W.L., a. Fifield, C.W.: A new medium for the detection of enterococci in water. - Amer. J. Publ. Hlth., 43; 873-879 (1953).

Hartmann, G.: Ein Beitrag zur Reinzüchtung von Mastitisstreptokokken aus verunreinigtem Material. - Milchw. Forsch., 18; 116-122 (1936).

Mallmann, W.L.: A new yardstick for measuring sewage pollution. - Sewage Works J., 12; 875-878 (1940).

Snyder, M.L., a. Lichstein, H.C.: Sodium azide as an inhibiting substance for Gram-negative bacteria. - J. Infect. Dis., 67; 113-115 (1940).

Verordnung über Trinkwasser und über Wasser für Lebensmittelbetriebe (Trinkwasserverordnung) vom 22. Mai 1986. - Bundesgesetzblatt, Teil I, 760-773 (1986).

  Sağda kontrol erleni, solda (2 erlen) Enterococcus faecalis görülmektedir.


Bu sayfa 10896 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader