DCLS (Deoxycholate Citrate Lactose Sucrose) Agar

Bileşimi pepton (et) 5,0 g/L ; et ekstraktı 5,0 g/L ; laktoz 10,0 g/L ; sakaroz 10,0 g/L ; trisodyum sitrat 2-hidrat 6,0 g/L ; sodyum tiyosülfat 4,0 g/L ; sodyum deoksikolat 3,0 g/L ; amonyum demir(III) sitrat 1,0 g/L ; neutral red 0,02 g/L ; agar 13,0 g/L şeklindedir. Kompozisyonu ve etki şekli LEIFSON Agar 'a (Merck 1.02896) benzer. Çeşitli materyalden özelikle Salmonella ve Shigella olmak üzere patojenik Enterobacteriaceae ve Vibrio (Vibrio comma ve El Tor formu) izolasyon ve ayrımında kullanılır. Bu besiyerinde patojenik Yersinia türlerinin de (Yers. pestis ve Yers. pseudotuberculosis) gelişebildiği bildirilmiştir. Sakkaroz ilavesi, laktoz ve sakkaroz negatif Salmonella, Shigella ve Arizona kolonilerinin, Proteus vulgaris, Serratia vb. laktoz negatif, sakkaroz pozitif bakterilerden ayrılmasını sağlar. LEIFSON Agar ile kıyaslandığında içeriğindeki sakkaroz nedeniyle patojen Enterobacteriaceae analizlerinde sahte pozitif sonuç alma tehlikesini ortadan kaldırır. Dehidre besiyeri 57 g/L olacak şekilde distile su içinde ısıtılarak eritilir. Otoklavlanmaz, hızla soğutularak kalın tabakalar halinde Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızımsı kahverengi olup, 25 °C 'da pH 'sı 7,5±0,2 'dir. DCLS Agar hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.

Bu sayfa 4623 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader