E. coli Direct (ECD) Agar + MUG (Fluorocult)

Bileşimi pepton (kazein) 20,0 g/L ; laktoz 5,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; safra tuzu karışımı 1,5 g/L ; K2HPO4  4,0 g/L ; KH2PO4 1,5g/L ; agar 15,0 g/L ; triptofan 1,0 g/L ; 4-metilyumbelliferil-b-D-glukuronit 0,07 g/L şeklindedir. Bu besiyeri E. coli Direct olarak da adlandırılır. Dehidre besiyeri 53,1 g/L konsantrasyonda ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri sarımsı kahve renkli olup, 25 °C 'da pH 'sı  7,0±0,2 ' dir.  İnkübasyonun 44 oC 'da yapılması ve safra tuzları refakatçi florayı baskılar. Floresan yayılmanın önüne geçmek için inkübasyon 18 saat süre ile yapılmalıdır. Bu süre sonunda gelişen koloniler UV el lambası ile (Merck 1.13203)kontrol edilir ve floresan ışıma verenler E. coli olarak işaretlenir. 500 g olan bir kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL/Petri hesabı ile 753 Petri kutusu hazırlanabilir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.


Bu sayfa 4629 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader