Sabouraud %1 Dextrose - %1 Maltose Agar

SABOURAUD -1 % Dextrose 1 % Maltose Agar (Merck 1.08339)

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, maya ve küflerin geliştirilmesinde katı besiyeri olarak kullanılır.

Paketleme materyalinde maya ve küf kontrolü ile antimikotik bileşenlerin araştırılması için önerilir.

Bileşim

Peptone from casein 5,0 g/L; Peptone from meat 5,0 g/L; D(+) Glucose 10,0 g/L; Maltose 10,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L

Etki şekli

Optimum fungal gelişme yüksek karbohidrat varlığında sağlanır. Bileşimde inhibitör yoktur. Bakteriyel gelişme düşük pH ile baskılanır. Eğer, bakteri kontaminasyonu yoğun olan bir materyalden izolasyon yapılması gerekli ise otoklav sonrası besiyeri sıcaklığı 45 oC'a düşünce uygun bir antibiyotik (örneğin, 500 mg/L cycloheximide) katılması önerilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 45,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak çözülür ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilip, steril Petri kutularına 12,5 mL olacak şekilde dökülür. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak, sarımsı kahverenginde ve pH'sı 25 oC 'da 5,4±0,2 'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 11,1 L besiyeri (888 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişim

Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748

orta/ iyi

Trichophyton rubrum ATCC 28188

orta/ iyi

Microsporum gallinae ATCC 12108

orta/ iyi

Trichophyton ajelloi ATCC 28454

orta/ iyi

Candida albicans ATCC 10231

iyi/ çok iyi

Microsporum canis ATCC 36299

orta/ iyi

Geotrichum candidum DSMZ 1240

iyi/ çok iyi

Aspergillus niger ATCC 16404

iyi/ çok iyi

Penicillium commune ATCC 10428

iyi/ çok iyi

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Sabouraud -1 % Dextrose

1 % Maltose Agar

1.07662.0500

500 g

Kaynaklar

Arbeitsgruppen des Instituts für Lebensmitteltechnologie und Verpackung an der Technischen Universität München, Merkblätter für die Prüfung von Packmitteln: Merkblatt 18: Prüfung auf antimikrobielle Bestandteile in Packstoffen. - Verpackgs.-Rdsch., 25/1; Techn.-wiss. Beilage, 5-8 (1974).

Merkblatt 19: Bestimmung der Gesamtkeimzahl, der Anzahl an Schimmelpilzen und Hefen und der Anzahl an coliformen Keimen in Flaschen und vergleichbaren enghalsigen Behältern. - Verpackgs.-Rdsch., 25/6; Techn.-wiss. Beilage, 569-575 (1974).

Merkblatt 21: Bestimmung der Oberflächenkeimzahl (Bakterien, Schimmelpilze, Hefen und coliforme Keime) auf nicht saugfähigen Pack-stoffen. - Verpackgs.-Rdsch., 25/7; Techn.-wiss. Beilage, 53-55 (1974).

Microsporum canis ATCC 36299

Candida albicans ATCC 10231


Bu sayfa 6362 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader