Malt Extract Agar

Malt Extract Agar (Merck 1.05398)

AOAC ve BAM yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küflerin geliştirilmesi, izolasyonu ve sayımı için ve ayrıca mikrobiyel yöntemle vitamin analizinde test suşlarının geliştirilmesi için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Malt Extract Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Malt extract 30,0 g/L; Peptone from soymeal 3,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L

Etki şekli

Maya ve küf sayımında kullanıldığında, bakteri florasının baskılanması için pH'nın, filtre ile sterilize edilmiş %10 laktik asit ya da %5 tartarik asit çözeltisi ile 3,5'e düşürülmesi önerilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 48,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilir, otoklavda 121 oC'da 10 dakika sterilize edilir ve steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahve renkli olup, 25 °C'da pH'sı 5,6±0,2'dir. Otoklavda sterilizasyon sırasında aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 10,4 L besiyeri (833 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Geotrichum candidum DSMZ 1240

iyi/ çok iyi

Penicillium commune ATCC 10428

iyi/ çok iyi

Aspergillus niger ATCC 16404

iyi/ çok iyi

Trichophyton ajelloi ATCC 28454

orta/ iyi

Kalite Kontrol (spiral plater yöntemi)

Test mikroorganizmaları

Ekim

(kob/mL)

% Geri

kazanım

Candida albicans ATCC 10231

103-105

≥ 70

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763

103-105

≥ 70

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080

103-105

≥ 70

Rhodotorula mucilaginosa DSMZ 70403

103-105

≥ 70

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

Malt Extract Agar

1.05398.0500

500 g

L(+)-Tartaric acid

1.00804.0250

250 g

Lactic acid about 90 % purified

1.00366.0500

500 mL

Kaynaklar

Rapp, M.: Indikatorzusätze zur Keimdifferenzierung auf Würze- und Malzextrakt-Agar. - Milchwiss., 29; 341-344 (1974)

Reiss, J.: Ein selektives Kulturmedium für den Nachweis von Aspergillus flavus in verschimmeltem Brot. - Zbl. Bakt. Hyg. I. Abt. Orig. A 220; 564-566

Saccharomyces cerevisiae

Penicillium commune ATCC 10428


Bu sayfa 14495 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader