EC Broth

EC Broth (Merck 1.10765)

ISO 7251 ile AOAC, APHA, BAM, EPA ve SMWW yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde fekal koliform grup bakteriler ve E. coli için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır. EC Broth güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from Casein 20,0 g/L; Lactose 5,0 g/L; Ox Bile Mixture (Safra tuzları karışımı) 1,5 g/L; NaCl 5,0 g/L; K2HPO4 4,0 g/L; KH2PO4 1,5 g/L

Etki şekli

Bileşimdeki safra tuzları, başta Gram pozitif bakteriler olmak üzere refakatçi florayı baskılar. Yüksek inkübasyon sıcaklığında sadece fekal koliformlar laktozdan gaz oluşturtabilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 37,0 g/L konsantrasyonda olacak şekilde damıtık su içinde eritilir, içinde Durham tüpü bulunan deney tüplerine 10'ar mL dağıtılıp otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Sterilizasyon sonrası 25 oC'da pH 6,9±0,2'dir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı-kahve renktedir. 44,5-45,5 oC'da 24 (gerekirse 48) saat süre ile inkübe edilir. Bu sürenin sonunda gelişme ve Durham tüplerinde gaz görülen tüpler pozitif olarak işaretlenir ve standart EMS çizelgesinden örnekteki fekal koliform sayısı hesaplanır.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 13,5 L besiyeri (1351 adet tüp/10 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

(44,5 °C)

Gaz oluşumu

(44,5 °C)

Escherichia coli ATCC 25922

iyi

+

Escherichia coli ATCC 8739

iyi

+

Enterobacter cloacae ATCC 13047

yok orta

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

yok orta

Citrobacter freundii ATCC 8090

yok orta

Proteus mirabilis ATCC 14153

yok orta

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

yok zayıf

Clostridium perfringens ATCC 10543

yok zayıf

Enterococcus faecalis ATCC 19433

yok zayıf

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

EC Broth

1.10765.0500

500 g

Kaynaklar

American Public Health Association, American Water Works Association and Water Pollution Control Federation: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 20th ed., Washington, 1998.

Fischbein, M., a. Surkiewicz, B.F.: Comparison on the recovery of Escherichia coli from frozen foods and nutmeats confirmatory incubation in EC-medium at 44.5 and 45.5 °C. - Appl. Microbiol., 12; 127-131 (1964).

Hajna, A.A., Perry, C.A.: Comparative study of presumptive and confirmative media for bacteria of the coliform group and for fecal Streptococci. - Am. J. Publ. Hlth., 33; 550-556 (1943).

Perry, C.A., a. Hajna, A.A.: Further evaluation of EC-medium for the isolation of coliform bacteria and Escherichia coli. - Am. J. Publ. Hlth., 34; 735-738 (1944).

Tennant, A.D., Reid, L.E., Rockwell, L., a. Bynde, E.T.: Coliform bacteria in sea water and shellfish. II. The E.C. confirmation test for Escherichia coli - Can. J. Microbiol., 7; 733-739 (1961).


Bu sayfa 10371 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader