VRB (Violet Red Bile) Agar

VRB (Violet Red Bile Agar) Agar (Merck 1.01406)

Violet Red Bile Lactose (VRBL) Agar

ISO 4832 ve FDA Form 2400a 3/01 ile APHA ve IDF yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. VRBD Agar ile karıştırılmaması için VRBL (Violet Red Bile Lactose) adı ile de anılır.

VRB Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from meat 7,0 g/L; Yeast Extract 3,0 g/L; Lactose 10,0 g/L; NaCl 5 g/L; Ox Bile (Bile Salt Mixture) 1,5 g/L; Neutral Red 0,03 g/L; Crystal Violet 0,002 g/L; Agar-agar 13,0 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşiminde bulunan safra tuzları ve kristal viyole başta Gram pozitifler olmak üzere refakatçi floranın gelişimini inhibe ederken, laktoz pozitif bakterilerin varlığı pH indikatörü ile koloni renginin kırmızıya dönüşmesi ve safra asitlerinin koloni etrafında çökelti oluşturması ile belirlenir. Dolayısıyla 30-32 ya da 35-37 oC'da 18-24 saat süren inkübasyondan sonra 1-2 mm çapında kırmızımsı bir presipitat zonu ile çevrili kırmızı koloniler, Enterobacteriaceae familyasının laktoz pozitif üyeleri olan koliform grup bakteriler olarak sayılır.

Enterokoklar ve koliform grup dışındaki Klebsiella türleri bu besiyerinde toplu iğne başı büyüklüğünde küçük pembe koloniler oluştururlarken, laktoz negatif olan Enterobacteriaceae üyeleri renksiz koloniler meydana getirirler. Laktozdan başka şeker içeren ve özellikle sıvı gıdaların doğrudan ekiminde Enterobacteriaceae familyasının başka türleri atipik koloniler oluşturabilir. Atipik koloniler Brilliant Green Bile (BGB) Broth (Merck 1.05454) besiyerine aşılanarak gaz oluşumu izlenmelidir.

MUG katkılı Fluorocult VRB Agar besiyerinde tipik kolonilerin E. coli olup olmadığı birkaç dakika içinde ve standart VRB Agar besiyerindeki tipik kolonilerin E. coli olup olmadığı 2 saat içinde Bactident E. coli ile MUG esaslı olarak hızlı bir şekilde belirlenebilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 39,5 g/L olacak şekilde damıtık su içinde karıştırılarak kaynatılır ve kaynama başladıktan sonra en çok 2 dakika daha kaynama sıcaklığında tutulup, soğuyunca steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Bazı standartlarda dökme kültür ve/ veya 2. kat ilavesi önerilmektedir. Bu besiyeri otoklavlanmaz. Sterilizasyon, kaynar su banyosunda besiyerini eritirken yapılmış olur. Mikrodalga fırında kaynatılarak sterilize edilebilir. Sterilizasyon sonrası 25 oC'da pH'sı 7,4±0,2'dir. VRB Agar besiyerinin aşırı ısıtılmasından kaçınılmalıdır. Aşırı ısıtma selektiviteyi azaltır. Kaynar su banyosundaki ısıl işlem etkinliğinin sağlanması için besiyerinin 250 mL'den fazla hacimlerde hazırlanmaması önerilir. Hazırlanmış besiyeri parlak ve karanlık kırmızı renklidir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 12,6 L besiyeri (1012 adet Petri kutusu/12,5 mL ya da çift kat çalışılıyorsa 843 adet Petri kutusu/15 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Ekim (kob/mL)

% Geri kazanım

Koloni

rengi

Çökelme

Escherichia coli ATCC 11775

103-105

≥ 30

kırmızı

+

Salmonella gallinarum NCTC 9240

103-105

≥ 30

renksiz-kırmızımsı

Shigella flexneri ATCC 29903

103-105

≥ 30

renksiz

Yersinia enterocolitica ATCC 9610

103-105

≥ 30

renksiz

Staphylococcus aureus ATCC 6538

> 105

≤ 0,01

Micrococcus luteus ATCC 9341

> 105

≤ 0,01

Lactococcus lactis ATCC 19435

> 105

≤ 0,01

Bacillus cereus ATCC 11778

> 105

≤ 0,01

Lactobacillus plantarum ATCC 14917

> 105

≤ 0,01

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

VRB Agar (Violet Red Bile Agar)

1.01406.0500

500 g

VRB Agar (Violet Red Bile Agar)

1.01406.5000

5 kg

Kaynaklar

American Public Health Association: Compendium of Methods for the microbiological Examination of Foods. - 3rd ed. (1992).

American Public Health Association: Standard Methods for the Examination of Dairy Products. - 15th ed. (1995).

DAVIS, J.G.: Milk Testing - Dairy Industries Ltd., London, 1951.

Institut für Lebensmitteltechnologie und Verpackung der TU München: Merkblatt 19: Bestimmung der Gesamtkeimzahl, der Anzahl an Schimmelpilzen und Hefen und der Anzahl an coliformen Keimen in Flaschen und vergleichbaren enghalsigen Behältern. - Milchwiss., 29; 602-606 (1974).

Internationaler Milchwirtschaftsverband: Zählung coliformer Bakterien in Milch und Milchprodukten. - Internationaler Standard FIL-IDF 73 A: 1985.

KLOSE, J.: Harmonisierung des Speiseeisrechtes in der EWG. - Süßwaren, 14; 778-780 (1968a).

KLOSE, J.: Entwurf einer Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften für Speiseeis in den Mitgliedsstaaten der EWG. Neufassung des Anhangs III zum Entwurf vom 19.12.1966. - Süßwaren, 14; 780-782 (1968b).

Escherichia coli ATCC 11775


Bu sayfa 5456 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader