OGYE Agar Base

Oxytetracyclin-Glucose-Yeast Extract Agar Base (Merck 1.05978)

OGYE Agar Base

ISO 13681 ve ISO 6611 numaralı standartlara uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küf belirlenmesi ve sayımı için kullanılan selektif katı besiyeridir.

Bileşim

Yeast Extract 5,0 g/L; Glucose 20,0 g/L; Agar-agar 12,0 g/L

Etki şekli

Selektif katkıda bulunan oksitetrasiklin, bakteri gelişimini engeller.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 500 mL damıtık su içinde 18,5 g olacak şekilde ısıtılarak eritilip otoklavda 121 oC'da 15 dakika süre ile sterilize edilir. Otoklav sonrası 45-50 oC'a soğutulup, 10 mL steril damıtık su ile çözündürülmüş 1 şişe OGYE katkısı (Merck 1.09877) ilave edilir. Karıştırılıp, steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve açık sarımsı kahverengindedir. Otoklav sonrası 25 oC'da pH'sı 6,6±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu besiyeri ile 13,5 L (27 adet 500 mL; 1080 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanabilir.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Candida albicans ATCC 10231

iyi/ iyi

Microsporum canis ATCC 36299

orta/ iyi

Penicillium commune ATCC 10428

iyi/ çok iyi

Aspergillus niger ATCC 16404

iyi/ çok iyi

E. coli ATCC 25922

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

Bacillus cereus ATCC 11778

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Oxytetracyclin-Glucose-Yeast Extract

Agar (OGYE Agar) Base

1.05978.0500

500 g

OGYE Selective Supplement

1.09877.0001

1 x 15 şişe

Kaynaklar

Mossel, D.A.A., Visser, M., and Mengerink, W.H.J.: A comparison of media for the enumeration of moulds and yeasts in foods and beverages. - Lab. Pract. 11: 109 − 112 (1962).

Mossel, D.A.A., Kleynen-Semmeling, A.M.C., Vincentie, H:M., Beerens, H., and Catsaras, M.: Oxytetracycline-Glucose-Yeast Extract Agar for selective enumeration of moulds and yeasts in foods and clinical material. - J. Appl. Bact. 33: 454 − 457 (1970).


Bu sayfa 7991 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader