LST + MUG Broth (Fluorocult)

Fluorocult® Lauryl Sulfate Broth (Merck 1.12588)

Fluorocult® LST Broth ( LST-MUG Medium)

ISO 11886, DIN Norm 10183 ve EWG 76/1604 standartlarına uygundur.

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakteriler ve özellikle Escherichia coli 'nin aranması ve sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır.

Fluorocult LST Broth güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Tryptose 20,0 g/L; Lactose 5,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Sodium Lauryl Sulfate 0,1 g/L; K2HPO4 2,75 g/L; KH2PO4 2,75 g/L; L-Trytophane 1,0 g/L; MUG 0,1 g/L.

Etki şekli

Bileşimde bulunan lauryl sulfate refakatçi floranın gelişimini baskılarken yüksek düzeyde bulunan besin maddeleri ve fosfat tampon "laktozu yavaş kullanan" koliform bakterilerin dahi hızlı gelişimini ve fazla miktarda gaz çıkışını sağlar. Gaz çıkışı Durham tüplerinde gaz birikmesi ile belirlenir.

Gaz pozitif olan tüpler koliform grup olarak işaretlenir, bunlar 366 nm uzun dalga boylu UV el lambası (Merck 1.13203) ile loş bir ortamda kontrol edilir. Floresan ışıma görülen tüpler E. coli olarak işaretlenir. Besiyeri bileşiminde bulunan triptofan nedeni ile doğrudan indol testi yapmak mümkündür. İndol testi, besiyerine 1 mL Kovacs Indol Reagent (Merck 1.09293) ilavesi ile yapılabilir. İndol testi sadece floresan ışıma veren kültürlere uygulanır ve bu şekilde sahte MUG pozitif sonuçlardan sakınılmış olunur. Floresanın belirginleştirilmesi için tüpe ilave edilen NaOH indol testini etkilemez.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 36,5 g/L olacak şekilde damıtık su içinde eritilir, içinde Durham tüpü bulunan tüplere 10'ar mL dağıtılıp otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Sterilizasyon sonrası 25 oC'da pH'sı 6,8±0,2'dir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı renktedir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 13,6 L besiyeri (1369 adet tüp/10 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmalar

Gelişim

Floresan

İndol

Escherichia coli ATCC 25922

iyi/ çok iyi

+

+

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

iyi/ çok iyi

Enterobacter aerogenes ATCC 13048

iyi/ çok iyi

Escherichia coli ATCC 25922 ve

Enterobacter aerogenes ATCC 13048 karışımı

iyi/ çok iyi

+

Escherichia coli ATCC 25922 ve

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 karışımı

iyi/ çok iyi

+

Staphylococcus aureus ATCC 6538

yok/ az

Bacillus cereus ATCC 11778

yok/ az

Micrococcus luteus ATCC 10240

yok/ az

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

Fluorocult Lauryl Sulfate Broth

1.12588.0500

500 g

Bactident Indole (damlalıklı şişe)

1.11350.0001

30 mL

KOVÁCS Indole Reagent

1.09293.0100

100 mL

UV Lamp (366 nm)

1.13203.0001

1 adet

Kaynaklar

Schindler, P.R.G.: MUG-Laurylsulfat-Bouillon - ein optimales Nachweismedium für gesamtcoliforme und fäkalcoliforme Bakterien im Rahmen der hygienischen Überprüfung von Badegewässer gemäß der EG-Richtlinie 76/160 EWG. - Zbl. Hyg., 191; 438-444 (1991).

Bundesgesundheitsamt: Amtliche Sammlung von Untersuchungs-verfahren nach § 35 LMBG. - Beuth Verlag Berlin, Köln.

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: Mikrobiologische Milchuntersuchung. Bestimmung der Escherichia coli. Fluoreszenz-optisches Verfahren mit paralleler Bestimmung coliformer Keime. DIN 10183.

ISO/DIS 11886 - 2 (1997): Milk and milk products; Enumeration of presumptive E. coli-MPN technique using MUG.

New Zealand Dairy Industry: Microbiological Methods Manual, Section 48: Product Test Methods-Enteric Indicator Organisms. - NZTM2; 48.5.1-48.5.10 (1998).

Mikrobiologische Untersuchungsverfahren von Badegewässern nach Badegewässerrichtlinie 76/160/EWG: Nachweismethoden für fäkalcoliforme (E. coli) und gesamtcoliforme Bakterien. - Bundesgesundheitsblatt, 10; 385-396 (1995).

Soldaki 3 tüp MUG pozitiftir


Bu sayfa 6406 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader