LMX Broth + MUG (Fluorocult)

Fluorocult LMX Broth Modified (Merck 1.10620)

EPA yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde sularda koliform grup bakteri ve Escherichia coli aranması ve sayımı için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır. Koliform grup bakteriler için kullanılan benzeri diğer besiyerlerinden farkı Durham tüpü kullanılmasına gerek olmamasıdır.

Bileşim

Tryptose 5,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Sorbitol 1,0 g/L; Tryptophane 1,0 g/L; K2HPO4 2,7 g/L; KH2PO4 2,0g/L; Lauryl Sulfate Sodium Salt 0,1 g/L; X-GAL 0,08 g/L; MUG 0,05 g/L; IPTG 0,1 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşimde bulunan lauryl sulfate refakatçi floranın gelişimini baskılarken, fosfat tampon koliform bakterilerin hızlı gelişimini sağlar. Bu besiyerinin bileşiminde bulunan 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-ß-D-galactopyranoside (X-GAL), koliform grup bakteriler tarafından parçalanarak besiyerinin mavi-yeşil renk almasını sağlayan bir kromojenik substrattır. İnkübasyon sonrasında rengi mavi-yeşil olan tüpler, koliform pozitif olarak işaretlenir ve sadece bunlar 366 nm uzun dalga boylu UV el lambası (Merck 1.13203) ile loş bir ortamda kontrol edilir. Floresan ışıma görülen tüpler E. coli olarak işaretlenir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, tek kuvvette 17,0 g/L; çift kuvvette 34,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde eritilir, tüplere 10'ar mL dağıtılıp otoklavda 121 ° C'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarı renktedir. 25 ° C'da pH'sı 6,8 ±0,2'dir. Hazırlanmış besiyeri oda sıcaklığında 6 ay depolanabilir. 15 ° C altında depolanırsa besiyeri performansını etkilemeyen bir çökelti görülebilir. Gıda analizlerinde özellikle Gram pozitif refakatçi flora yoğun ise otoklavlama öncesinde 30 mg/L konsantrasyonda novobiosin ilavesinin besiyerinin selektivitesini artıracağı belirtilmektedir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 ° C'da depolandığında son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, tek kuvvette 29,4 L besiyeri (2941 adet tüp/10 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmalar

Mavi-yeşil renk olşumu

MUG

İndol

Escherichia coli ATCC 25922

+

+

+

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

+

Enterobacter cloacae ATCC 13047

+

Citrobacter brakii ATCC 6750

+

Citrobacter freundii ATCC 8090

+

Shigella flexneri ATCC 12022

Salmonella typhimurium ATCC 14028

Aeromonas hydrophila ATCC 7966

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Fluorocult LMX Broth modified

1.10620.0500

500 g

Bactident Indole

1.11350.0001

30 mL

Kovács Indole Reagent

1.09293.0100

100 mL

UV Lamp (366 nm)

1.13203.0001

1 adet

Kaynaklar

Hahn, G., a. Wittrock, E.: Comparison of chromogenic and fluorogenic substances for differentiation of Coliforms and Escherichia coli in soft cheeses. - Acta Microbiologic Hungarica 38 (3-4); 265-271 (1991).

Manafi, M.: Schnellnachweis von Bakterien mittels fluorogener und chromogener Substrate. - Forum Städte-Hygiene 41; 181-184 (1990).

MANAFI, M.: Diagnostik von Mikroorganismen mittels fluorogener und chromogener Substrate. - Ernährung/Nutrition 15; Nr.10 (1991).

Manafi, M., Kneifel, W.: Fluorogenic and chromogenic substrates. - A promising tool in Microbiology. - Acta Microbiologica Hungarica 38 (3-4); 293-304 (1991).

Manafi, M., Kneifel, W.: Ein kombiniertes Chromogen-Fluorogen-Medium zum simultanen Nachweis der Coliformengruppe und von E.coli in Wasser. - Zbl. Hygiene und Umweltmedizin 189; 225-234 (1989).

Manafi, M., Kneifel, F., Bascon, S.: Fluorogenic and chromogenic substrates used in bacterial diagnosis. - Microbiol. Rev. 55; 335-348 (1991).

Ossmer, R.: Simultaneous Detection of Total Coliforms and E. coli - Fluorocult LMX-Broth. - 15th International Symposium/Food Micro 1993. The International Committee on Food Microbiology and Hygiene, Bingen/Rhine (1993).

Ortadaki tüp floresan pozitiftir.

Bu reaksiyon E. coli için tipiktir.


Bu sayfa 4945 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader