Mueller - Hinton Agar

MUELLER-HINTON Agar (Merck 1.03872)

WHO (1961, 1977) ve DIN Norm 58930 standartlarına uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, agar difüzyon testi ile klinik olarak önemli patojenlerin, antibiyotik ve sulfonamitlere karşı duyarlığını belirlemek için kullanılan katı besiyeridir.

Mueller-Hinton Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Meat infusion 2,0 g/L; Casein hydrolysate 17,5 g/L; Starch 1,5 g/L; Agar-agar 13,0 g/L.

Etki şekli

Bileşimi, en iyi gelişme koşullarını sağlar ve sulfonamit antagonistler hemen hemen tümüyle yoktur.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 34,0 g/L konsantrasyonda damıtık su içinde ısıtılarak eritilir, otoklavda 115 oC'da 10 dakika sterilize edilip, steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Zor gelişen mikroorganizmaların gelişimini arttırmak için bileşime kan ilave edilebilir. Bu amaçla, otoklav çıkışında 45-50 oC'a soğutulur ve %5-10 olacak şekilde defibrine kan ilave edilir. Kan ilavesi, Entrokokların aminoglikozitlere karşı duyarlığın belirlenmesinde sahte negatif sonuçlara neden olabilir. Kan ilave edilmeden hazırlanmış besiyeri berrak, menevişli (yanar-döner) ve sarımsı kahverengindedir. pH, 25 oC'da 7,4±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 14,7 L (1176 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanabilir.

Kalite Kontrol; WHO'ya göre (gözden geçirilmiş) İnhibisyon Zon Çapları (mm)


Test Mikroorganizmaları

Test Diskleri

Esch.. coli

ATCC 25922

Staph. aureusATCC 25923

Pseud. aeruginosaATCC 27853

Enteroc. faecalisATCC 33186

Ampicillin 10 µg

16-22

27-35

Tetracyclin 30 µg

18-25

19-28

Gentamicin 10 µg

19-26

19-27

16-21

Polymyxin B 300 IU

12-17

7-13

Sulfamethoxazole 1,25 µg

+Trimethoprim 23,75 µg

24-32

24-32

> 20

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Mueller-Hinton Agar

1.05437.0500

500 g

Mueller-Hinton Agar

1.05437.5000

5 kg

Kaynaklar

Bauer, A.W., Kirby, W.M.M., Sherris, J.C., a. Turck, M.: Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. - Amer. J. Clin. Pathol., 45; 493-496 (1966).

DIN Deutsches Institut für Normung: Methoden zur Empfindlichkeitsprüfung von bakteriellen Krankheitserregern (außer Mycobakterien) gegen Chemotherapeutika. Agar-Diffusionstest. - DIN 58940.

Ericsson, H.M., a. Sherris, J.C.: Antibiotic Sensitivity Testing. Report of an International Collaborative Study. - Acta path. microbiol. scand., B. Suppl., 217; 90 pp (1971).

Jenkins, R.D., Stevens, S.L., Craythorn, J.M., Thomas, T.W., Guinan, M:E., a. Matsen, J.M.: False susceptibility of enterococci to aminoglycosides with blood-enriched Mueller-Hinton agar for disk susceptibility testing. - J. Clin. Microbiol., 22; 369-374 (1985).

Mueller, H.J., a. Hinton, J.: A protein-free medium for primary isolation of the Gonococcus and Meningococcus. - Proc. Soc. Expt. Biol. Med., 48; 330-333 (1941).

World Health Organization: Standardization of methods for conducting microbic sensitivity tests (Technical Report Series No. 210, Geneva 1961).

Escherichia coli

Staphylococcus aureus ATCC 25923


Bu sayfa 14074 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader