Genel Bilgiler

Mikroorganizmalar insanlar, hayvanlar ve bitkilerle birlikte ve bu canlıların bulunduğu çevrede yaygın olarak bulunurlar. Her yerde yoğun olarak bulunabilen mikroorganizmaların özelliklerinden, birbirleriyle ve canlılarla olan ilişkilerinden bahseden, bunları laboratuvar ortamında inceleyen ve çeşitli yöntemlerle izole edilmesini gösteren bilim dalı Mikrobiyoloji bilimidir. Mikroorganizmaların doğada her yerde bulunması ve hastalık meydana getirebilme özelliklerinden dolayı Mikrobiyoloji bilimi incelediği bölüme göre çeşitli isimler alır. Bunlar; Klinik, Gıda, Veteriner, Endüstriyel Mikrobiyoloji gibidir.

Dünya ve canlılığın oluşumu ile birlikte mikroorganizmalar da oluşmuştur. İlk insanlar dört element olarak tanımlanan hava, su, toprak ve ateş ile ilgili kavramları anlamalarından sonra hastalıklar ve ölüm hakkında çalışmalar yapmışlardır. Çözemedikleri konuların doğaüstü güçlere, ilahlara, cinlere, şeytanlara, mucizelere ve tanrılara ait olduğunu düşünmüşlerdir. Daha sonraları bilimsel ve teknolojik alandaki çalışmalar mikrobiyolojinin oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Basit büyüteçlerle yapılan çalışmalar yerini mikroskoplara bırakınca mikrobiyoloji bugünkü seviyesine gelebilmiştir.

Mikrobiyoloji içindeki Klinik Mikrobiyoloji hastalık yapan ve tespit edilmiş olan mikroorganizmalarla ilgilenir. Bu mikroorganizmalar sıklıkla görülen hastalıklarda sık bulunanlar olabileceği gibi, hayvanlardan bulaşan zoonozlar, gıdalardan bulaşanlar ve doğada yaygın olarak bulunarak fırsatçı patojen özellik gösteren mikroorganizmalar olabilir. Bu nedenle bu sitede Genel , Gıda ve Veteriner Mikrobiyoloji bölümlerinde de hastalık etmenleri ile ilgili ayrıntılı bilgi alınabilir.

Klinik Mikrobiyoloji içinde hastalık etmenleri incelenirken bakteriler, virüsler, mantarlar birlikte bulunabileceği için her birisinin ayrı ayrı düşünülüp incelenmesi gerekir. Klinik Mikrobiyoloji öncelikle bakterileri incelemektedir. Bu incelemede bakterilerin genel özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri ve sonuçları, oluşturduğu hastalıklar, epidemiyoloji, korunma, tedavi ve identifikasyon için kullanılan besiyerleri gibi ana başlıklarla bilgi verilmektedir.

Klinik Mikrobiyolojinin ABC 'si için burayı tıklayın.


Bu sayfa 58426 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader