VRBD (Violet Red Bile Dextrose) Agar

Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar (Merck 1.10275)

ISO 5552, ISO 7402 ve ISO 21528'e uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Enterobacteriaceae üyelerinin belirlenmesi ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. Violet Red Bile Glucose (VRBG) olarak da bilinir.

VRBD Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone 7,0 g/L; Yeast extract 3,0 g/L; D(+) Glucose 10,0 g/L; NaCl 5 g/L; Ox bile (Bile salt mixture) 1,5 g/L; Neutral red 0,03 g/L; Crystal violet 0,002 g/L; Agar-agar 13,0 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşiminde bulunan safra tuzları ve kristal viyole başta Gram pozitifler olmak üzere refakatçi floranın gelişimini inhibe ederken, glikoz pozitif bakterilerin varlığı pH indikatörü ile koloni renginin kırmızıya dönüşmesi ve safra asitlerinin koloni etrafında çökelti oluşturması ile belirlenir. Dolayısıyla 30-32 ya da 35-37 oC'da 18-24 saat süren inkübasyondan sonra 1-2 mm çapında kırmızımsı bir presipitat zonu ile çevrili kırmızı koloniler Enterobacteriaceae familyası üyeleri olarak sayılır. Aeromonas gibi Enterobacteriaceae üyesi olmayan bazı refakatçi bakteriler de benzer reaksiyon verir. Buna bağlı olarak rasgele seçilmiş 5 tipik koloninin oksidaz testi ile (Merck 1.13300) doğrulanması önerilir. Enterobacteriaceae familyası üyeleri oksidaz negatiftirler.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 39,5 g/L olacak şekilde damıtık su içinde karıştırılarak kaynatılır ve kaynama başladıktan sonra en çok 2 dakika daha kaynama sıcaklığında tutulup, 45-50 oC'a soğuyunca steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Bu besiyeri otoklavlanmaz. Sterilizasyon, kaynar su banyosunda besiyerini eritirken yapılmış olur. VRBD Agar besiyerinin aşırı ısıtılmasından kaçınılmalıdır. Aşırı ısıtma selektiviteyi azaltır. Kaynar su banyosundaki ısıl işlem etkinliğinin sağlanması için besiyerinin 250 mL'den fazla hacimlerde hazırlanmaması önerilir. Önceden 0,5 litre erlen içine 250 mL damıtık su konulup ağzı kapatılarak otoklavda sterilize edilmesi ve besiyerinin bu erlende hazırlanıp eritilmesi önerilir. Hazırlanmış besiyeri parlak ve koyu kırmızı-kahve renklidir, pH'sı 25 oC'da 7,3±0,2'dir.

Genel olarak ekimden sonra 15 dakika oda sıcaklığında kendi halinde bekletilen Petri kutularına ikinci kat olarak yine VRBD besiyerinden 5-6 mL kadar dökülüp, katılaştıktan sonra inkübasyon önerilmektedir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 12,6 L besiyeri (1012 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol (spiral plater yöntemi)

Test Mikroorganizmaları

Ekim (kob/mL)

% Geri kazanım

Koloni rengi

Çökelti

Escherichia coli ATCC 8739

103-105

≥ 30

kırmızı

+

Salmonella gallinarum NCTC 9240

103-105

≥ 30

kırmızı

+

Salmonella typhimurium ATCC 14028

103-105

≥ 30

kırmızı

+

Shigella flexneri ATCC 29903

103-105

≥ 30

kırmızı

+

Yersinia enterocolitica ATCC 9610

103-105

≥ 30

kırmızı

+

Staphylococcus aureus ATCC 6538

> 105

≤ 0,01

Micrococcus luteus ATCC 9341

> 105

≤ 0,01

Lactococcus lactis spp. Lactis ATCC 19435

> 105

≤ 0,01

Bacillus cereus ATCC 11778

> 105

≤ 0,01

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

VRBD (Violet Red Bile Dextrose)

Agar acc. to MOSSEL

1.10275.0500

500

Kaynaklar

Bundesminister für das Gesundheiswesen: "Allgemeine Verwaltungsvorschrift für das Verfahren bei der amtlichen Untersuchung von vorbehan-delten Eierprodukten". - Bundesanzeiger, 96; 2-3 (1967) [s. auch Dtsch. Lebensmitt.-Rdsch., 63; 245-249 (1967)].

Bundesgesundheitsamt: Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG. - Beuth Verlag Berlin, Köln.

European Pharmacopeia II, Chapter VIII, 10.

Hechelmann, H.; Rossmanith, E., Peric, M., u. Leistner, L.: Untersuchung zur Ermittlung der Enterobacteriaceae-Zahl bei Schlachtgeflügel. - Fleischwirtsch., 53; 107-113 (1973).

International Organization for Standardization: Meat and meat products - detection and enumeration of Enterobacteriaceae (Reference methods). - Draft International Standard ISO/DIS 5552 (1977).

Mossel, D.A.A., Mengerink, W. HJ., a. Scholts, H.H.A.: Use of a modified MacConkey agar medium for the selective growth and enumeration of all Enterobacteriaceae. - J. Bact., 84; 381 (1962).

Mossel, D.A.A., a. Cornelissen, A.M.R.: The examination of foods for Enterobacteriaceae using a test of the type generally adopted for the detection of Salmonellae. - J. Appl. Bact., 26; 444-452 (1963).

Escherichia coli ATCC 8739

Shigella flexneri ATCC 29903


Bu sayfa 8446 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader