Kranep (Potassium thiocyanate Actidione Sodium Azide Egg-yolk Pyruvate) Agar

Kranep Agar

Granül formda ticari üretimden kalkmıştır.

Bileşimi; pepton(et) 10,0 g/L; sodyum prüvat 8,2 g/L; NaCl 3,0 g/L; Na2HPO4 2,0 g/L; potasyum tiyosiyonat 25,5 g/L; lityum klorür 5,1 g/L; sodyum azid 0,05 g/L; aktidion 0,041 g/L; D(-) manitol 5,1 g/L; agar 15,0 g/L şeklindedir.

Özellikle dondurma analizleri için önerilen bu besiyeri, Potassium thiocyanate Actidione Sodium Azide Egg-yolk Pyruvate Agar olarak da bilinir.

Hazırlanması için 900 mL damıtık su içinde bileşenler ısıtılarak eritilir, otoklavda diğer stafilokok besiyerlerinden farklı olarak 110 oC'da 20 dakika sterilize edilir. 45 oC'a soğutulup üzerine oda sıcaklığına getirilmiş 100 mL steril %50 yumurta sarısı emülsiyonu (Egg-yolk Merck 1.03784) ilave edilir, karıştırılır ve Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri yumurta sarısından kaynaklanmak üzere bulanık ve sarı-kahverenginde olup, 25 °C'da pH'sı 6,9±0,2'dir.

Standart yayma yöntemi ile yapılan ekim ve 35-37 oC'da 48 ve gerekirse oda sıcaklığında ilave olarak 24 saat inkübasyon sonunda oluşan ve etrafı belirgin bir opak zon ile çevrili altınımsı sarı-kahverengi, parlak konveks koloniler S. aureus olarak değerlendirilir. Besiyeri bileşimindeki sodyum azid ve lityum klorür çoğu refakatçi floranın gelişimini baskılarken, potasyum tiyosiyanat Gram negatif florayı inhibe eder. Actidione (Cycloheximide) küflerin ve sporlu bakterilerin gelişimini engeller. Sodyum piruvat inhibitör maddelerin S. aureus üzerine olası baskılamasını ortadan kaldırır ve bu bakterinin gelişimini sağlar. Mannitol de benzer şekilde S. aureus için gelişmeyi teşvik edici etki yapar. Yumurta sarısı ise S. aureus 'un lesitinaz aktivitesinin göstergesidir.


Bu sayfa 4456 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader