Modified EC Selective Enrichment Broth

mEC Broth with Novobiocin (Merck 1.14582)

USDA-FSIS yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde özellikle et ürünlerinde E. coli O157 serotipi aranmasında selektif zenginleştirme besiyeri olarak kullanılır.

Bileşim

Peptone 20,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Bile Salts no 3 1,12 g/L; Lactose 5,0 g/L; K2HPO4 4,0 g/L; KH2PO4 1,5 g/L; Novobiocin 0,02 g/L

Etki şekli

Standart EC Broth besiyerinden farkı safra tuzlarının miktarının azaltılmış olması ve novobiosin ilave edilmiş olmasıdır. Bu nedenle standart EC Broth besiyerine novobiosin eklenerek bu besiyeri elde edilemez. Safra tuzları konsantrasyonunun azaltılmış olması nedeni E. coli O157:H7 serotipinin E. coli tip 1'e göre safra tuzlarına daha az dirençli olmasıdır.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 36,7 g/L olacak şekilde damıtık su içinde eritilir. Erlenlere ya da diğer uygun kaplara 225'er mL olacak şekilde dağıtılıp, otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Sterilizasyon sonrası 25 oC'da pH'sı 6,9±0,2'dir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı–portakal renkte olup, 2-8 oC'da 6 ay stabilitesini korur. Novobiosin doğrudan besiyeri bileşiminde olduğu için otoklav sonrası bir katkı ilavesi söz konusu değildir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 13,6 L besiyeri hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Singlepath E. coli O157

E. coli O157:H7 ATCC 35150

iyi

+

E. coli ATCC 11775

orta/ iyi

Proteus vulgaris ATCC 13315

baskılanmış

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

baskılanmış

Enterococcus faecalis ATCC 33186

baskılanmış

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

mEC Broth with Novobiocin

1.14582.0500

500 g

CT-Supplement

1.09202.0001

1 x 16 şişe

Sorbitol-MacConkey Agar

1.09207.0500

500 g

Singlepath E.coli O157

1.04141.0001

25 test

Kaynaklar

Okrend, A.J.G., Rose, B.E., a. Bennett, B.: A research not: A screening method for the isolation of Escherichia coli O157:H7 from ground beef. - J. Food Prot., 53; 249-252 (1990).

USDA-FSIS, Revision 4 of Laboratory Communication #38 Protocol for Isolation and Identification of Escherichia coli O157:H7. - Amelia K. Sharar and Bonnie E. Rose, (1996).


Bu sayfa 3972 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader