Tributyrin Agar

Tributyrin Agar, Base (Merck 1.01957)

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde lipolitik mikroorganizmaların sayımı ve belirlenmesi için katı besiyeri olarak kullanılır.

Bileşim

Peptone from meat 2,5 g/L; Pepton from casein 2,5 g/L; Yeast extract 3,0 g/L; Agar-agar 12,0 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşimindeki tribütirin, bulanıklığa neden olur. Lipolitik bakterilerin tribütirinin parçalaması sonunda koloni etrafında berrak zonlar oluşur.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri; damıtık su içinde 20,0 g/L olacak şekilde tartılır, üzerine 10 mL/L Neutral tributyrin (Glycerol tributyrate; Merck 1.01958) katılır. Isıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav sonrasında dikkatlice karıştırılarak homojen bir karışım elde edilir, 45-50 oC'a soğutulup, steril Petri kutularına 12,5'er mL/ dökülür. Hazırlanmış besiyeri bulanık ve sarımsıdır, 25 oC'da pH'sı 7,5±0,2'dir. Besiyeri katılaştığında homojen bir bulanıklık göstermelidir. Aksi halde hatalı sonuç alınabilir. Optimum koşullarda 2-3 gün inkübasyondan sonra etrafında berrak zon görülen koloniler lipolitik bakteri olarak sayılır.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden (Neutral tributyrin ilavesi ile birlikte), 25,2 L besiyeri (2020 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişim

Berrak zon

Escherichia coli ATCC 25922

iyi/ çok iyi

Salmonella typhimurium ATCC 14028

iyi/ çok iyi

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

iyi/ çok iyi

+

Staphylococcus aureus ATCC 25923

iyi/ çok iyi

+

Bacillus subtilis ATCC 6633

iyi/ çok iyi

+

Penicillium commune ATCC 10428

zayıf/ orta

+

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Tributyrin Agar, Base

1.01957.0500

500 g

Glycerol tributyrate (Tributyrin)

1.01958.0100

100 ml

Kaynaklar

Anderson, J.A.: The use of tributyrin agar in dairy bacteriology. - Ber. 3. Int. Mikrobiol. Kongress, 3; 726-728 (1939)

El Sadek, G.M., a. Richards, T.: Nile blue, aniline blue and neutral red as indicators of lipolysis. - J. Appl. Bact., 20; 137 (1959).

Innes, A.G.: Coagulase positive Staphylococci from bulk milk supplies low in solids-notfat. - J. Appl. Bact., 19; 39-45 (1956).

Hayes, P.R.: Studies on marine flavobacteria. - J. Gen. Microbiol., 30; 1-19 (1963).

Rapp, M.: Elektive Nährmedien zum Nachweis von Lipolyten. - Milchwirtsch., 33; 493-496 (1978).

Willis, A.T.: The lipolytic activity of some clostridia. - J. Path. Bact., 80; 379-390 (1960).


Bu sayfa 6723 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader