DRCM (Differential Reinforced Clostridial) Broth

Differential Reinforced Clostridial Broth (DRCM) (Merck 1.11699)

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Clostridium ssp. izolasyonu ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. Reinforced Clostridial Medium 'un (RCM; Merck 1.05411) geliştirilmiş şeklidir.

DRMC Broth güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from Casein 5,0 g/L; Peptone from meat 5,0 g/L; Meat extract 8,0 g/L; Yeast extract 1,0 g/L; Starch 1,0 g/L; D(+) Glucose 1,0 g/L; L-cysteinium chloride 0,5 g/L; Sodium acetate 5,0 g/L; Sodium di-sulfite 0,5 g/L; Ammonium iron(II) citrate 0,5 g/L; Sodium resazurin 0,002 g/L

Etki şekli

Redoks indikatörü olan resazurin anaerobik atmosferin sağlandığını göstermek için kullanılır. Clostridium 'lar sülfiti sülfüre indirgerler ve demir sülfür oluşumuna bağlı olarak besiyeri siyahlaşır. Aynı indirgemeyi sağlayabilen diğer bakterilerden sporsuz olanlar ekimden önceki pastörizasyon ile sporlu aeroblar ise anaerob inkübasyon ile baskılanır.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 27,5 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak çözülür ve tüplere 10'ar mL dağıtılıp otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve açık kahve-kırmızımsı renkte olup 25 oC'da pH'sı 7,1±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 15,1 L besiyeri 18,1 L (1818 adet tüp/10 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Gelişme

Siyahlaşma

Escherichia coli ATCC 25922

iyi/ çok iyi

Bacillus cereus ATCC 11778

orta/ iyi

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

zayıf/ orta

Clostridium bifermentans ATCC 19299

iyi/ çok iyi

+

Clostridium perfringens ATCC 10543

iyi/ çok iyi

+

Clostridium perfringens ATCC 13124

iyi/ çok iyi

+

Clostridium sporogenes ATCC 11437

iyi/ çok iyi

+

Clostridium sporogenes ATCC 19404

iyi/ çok iyi

+

Ürün Bilgileri

Ürün adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Differential Reinforced Clostridial Broth (DRCM)

1.11699.0500

500 g

Paraffin viscous

1.07160.1000

1 L

Polymyxin-B-sulfate

CN Biosciences

Kaynaklar

Arbeitsgruppe des Instituts für Lebensmitteltechnologie und Verpackung an der Technischen Universität München: Merkblätter für die Prüfung von Packmitteln. Merkblatt 28. "Bestimmung von Clostridiensporen in Papier, Karton, Vollpappe und Wellpappe." - Verpackungs-Rdsch., 27/20; Techn. wiss. Beilage, 82-84 (1976).

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung. Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K). Nachweis von sulfitreduzierenden sporenbildenden Anaerobiern (K 7). - DIN 38411.

Freame, B., a. Fitzpatrick, B.W.F.: The use of Differential Reinforced Clostridial Medium for the isolation and enumeration of Clostridia from food. - In "Isolation of Anaerobes" ed. by Shapton, D.A., a. Board, R.G., Academic Press, London, New York, 48-55 (1972).

Gibbs, B.M.: The detection of Clostridium welchii in the Differential Clostridial Medium technique. - J. Appl. Bact., 36; 23-33 (1973).

Gibbs, B.M., a. Freame, B.: Methods for the recovery of clostridia from foods. - J. Appl. Bact., 28; 95-111 (1956).

Gibbs, B.M., a. Hirsch, A.: Spore formation by Clostridium species in an artificial medium - J. Appl. Bact., 19; 129-141 (1956).

Hirsch, A., a. Grinsted, E.: Methods for the growth and enumeration of anaerobic spore-formers from cheese, with observations on the effect on nisin. - J. Dairy Res., 21; 101-110 (1954).


Bu sayfa 5012 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader