Lactose TTC Agar with Tergitol 7

Lactose TTC Agar with Tergitol® 7 (Merck 1.07680)

ISO 9308-1 ve AFNOR norm NF 90-414 standardına uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde özellikle su analizlerinde koliform bakterilerin membran filtrasyon yöntemi ile sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Bileşim

Lactose 20,0 g/L; Peptone 10,0 g/L; Yeast extract 6,0 g/L; Meat extract 5,0 g/L; Bromothymol Blue 0,05 g/L; Tergitol 7 0,1 g/L; Agar-agar 12,7 g/L

Etki şekli

Laktozun parçalanması sonunda oluşan asit, bromothymol blue indikatörü ile membran altında sarı renk oluşumu ile belirlenir. Selektivite sodium heptadecylsulfate (Tergitol 7) ve 2,3,5-Triphenyl-tetrazoliumchloride (TTC) ile sağlanır. TTC aynı zamanda tanımlama için de etkilidir. TTC'nin laktoz negatif bakteriler tarafından indirgenmesi sonucunda koyu kırmızı koloniler oluşur. Laktoz pozitif E. coli ve koliform bakteriler TTC'yi zayıf olarak indirgerler ve dolayısı ile koloni rengi sarı-turuncu olur.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 53,9 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilir, otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. 45-50 oC'a soğutulup, 0,025 g/L konsantrasyonda filtre ile sterilize edilmiş 2,3,5 Triphenyl-tetrazoliumchlorid (TTC; Merck 1.08380) ilave edilir, karıştırılır ve Petri kutularına en az 5 mm kalınlık olacak şekilde dökülür. TTC, pratik olarak 100 mL bazal besiyerine %0,05 konsantrasyondaki çözeltiden 5 mL ilave edilmektedir. TTC ilave edilmiş ve Petri kutularına dökülmüş besiyeri buzdolabında ve karanlıkta saklanmak koşulu ile en çok 4 hafta depolanabilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve yeşil renkte olup, 25 oC'da pH'sı 7,2±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

Besiyeri genellikle standart membran filtrenin yerleştirileceği 60 mm steril tek kullanımlık plastik Petri kutularında 5 mm yükseklik olacak şekilde hazırlanır. Buna göre 500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 9,2 L besiyeri (618 adet Petri kutusu/15 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmaları

Gelişme

Besiyeri Rengi
(membran altında)

Koloni Rengi

Oksidaz

İndol (44 °C)

Escherichia coli ATCC 25922

+

sarı

sarı-turuncu

+

Citrobacter freundii ATCC 8090

+

sarı

sarı-turuncu

Ps. aeruginosa ATCC 27853

+

mavi

kırmızı

+

Bacillus cereus ATCC 11778

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Lactose TTC Agar with Tergitol 7

1.07680.0500

500 g

2,3,5-Triphenyltetra-zolium chloride

1.08380.0010

10 g

Bactident Indole

1.11350.0001

30 mL

Bactident Oxidase

1.13300.0001

50 test şeridi

CASO Agar (Casein Peptone Soymeal Peptone Agar)

1.05458.0500

500 g

CASO Agar (Casein Peptone Soymeal Peptone Agar)

1.05458.5000

5 kg

DEV-Tryptophan-Broth

1.10694.0500

500 g

KOVÁCS Indole Reagent

1.09293.0100

100 mL

Kaynaklar

Chapman, G.H. 1947. A superior culture medium for the enumeration and differentiation of coliforms. - J. Bact. 53: 504 T (1947).

Kulp, W., Mascoli, C., Tavshanjian, O. 1953. Use of tergitol-7 triphenyl tetrazolium chloride agar as the coliform confirmatory medium in routine sanitary water analysis. - Am. J. Publ. Hlth. 43: 1111-1113 (1953).

Pollard, A.L. 1946. A useful selective bactericidal property of Tergitol-7. Science 103: 758-759.AE.

Citrobachter freundii ATCC 8090

Escherichia coli ATCC 25922


Bu sayfa 14148 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader