XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) Agar

XLD Agar (Merck 1.05287)

Xylose Lysine Deoxycholate Agar

ISO 6579 ile AOAC, BAM, EP, SMWW ve USP yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella ve Shigella için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. XLD Agar güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Yeast extract 3,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; D(+) Xylose 3,75 g/L; Lactose 7,5 g/L; Sucrose 7,5 g/L; L(+) lysine 5,0 g/L; Sodium deoxycholate 1,0 g/L; Sodium thiosulfate 6,8 g/L; Ammonium iron(III) citrate 0,8 g/L; Phenol red 0,08 g/L; Agar-agar 14,5 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşiminde bulunan tiyosülfat ve demir tuzu ile hidrojen sülfür oluşumu, ksiloz ve/veya laktoz ve/veya sakkarozun kullanımı pH indikatörü olan fenol red ile belirlenir. Lisinin dekarboksilasyonu ile kadeverin oluşması koloni etrafındaki pH yükselmesine bağlı olarak menekşe renkli bir zon ile görülür.

Bu besiyerinin refakatçi flora üzerinde zayıf bir inhibitör etkisi vardır. Salmonella kolonileri besiyeri ile aynı renkte, yarı saydam, bazen siyah merkezli olurlar. Shigella, Providencia, Pseudomonas kolonileri de besiyeri ile aynı renkte ve yarı saydamdır ancak bunlarda siyah merkez oluşmaz. Sarı ve sarı zonlu koloniler koliform grup bakteriler, Aeromonas, Citrobacter, Proteus ve Hafnia kolonileridir. Ksiloz pozitif olan Salmonella Typhosa bu besiyerinde portakal-hafif opak koloni oluşturur.

Hazırlanması

50 mL damıtık su içine 55,0 g/L dehidre besiyeri ilave edilir, karıştırılır ve üzerine 950 mL damıtık su eklenir. Topaklanma olmadığından emin oluncaya kadar iyice karıştırılır. Sonra agar eriyinceye kadar kaynar su banyosunda tutulur, hızla 45-50 oC'a soğutulup steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Bu besiyeri otoklavlanmaz. Sterilizasyon kaynar su banyosunda besiyerini eritirken yapılmış olur. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızı renklidir, 25 oC'da pH'sı 7,4±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 9,0 L besiyeri (727 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol (spiral plater yöntemi)

Test Mikroorganizmaları

Ekim (kob/mL)

% Geri kazanım

Koloni rengi

Siyah merkez

Besiyeri renk değişimi

Escherichia coli ATCC 25922

> 105

limit yok

sarı

sarı + çökelti

Enterobacter cloacae ATCC 13047

103-105

≥ 30

sarı

sarı + çökelti

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

103-105

≥ 30

sarı

sarı + çökelti

Shigella flexneri ATCC 12022

103-105

≥ 10

renksiz

Shigella sonnei ATCC 11060

103-105

≥ 10

renksiz

Salmonella typhimurium ATCC 14028

103-105

≥ 30

renksiz

+

Salmonella enteritidis NCTC 5188

103-105

≥ 30

renksiz

+

Proteus mirabilis ATCC 14273

103-105

≥ 30

sarı

+

sarı / turuncu

Enterococcus faecalis ATCC 11700

> 105

≤ 0,01

Ürün Bilgileri

Ürün adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

XLD (Xylose Lysine

Deoxycholate) Agar

1.05287.0500

500 g

Kaynaklar

American Public Health Association. Compendium of Methods for the microbiological Examination of Foods. − 3rd ed. (1992).

Bhat, P., a. Raian, D.: Comparative evaluation of deoxycholate citrate medium and xylose lysine deoxycholate medium in the isolation of shigellae. − Am. J. Clin. Pathol., 64; 99-404 (1975).

Dunn, C., a. Martin, W.J.: Comparison of media for isolation of Salmonellae and Shigellae from fecal specimens. − Appl. Microbiol., 22; 17-22 (1971).

European Pharmacopeia II, Chapter VIII, 10.

Rollender, W., Beckford, O., Belsky, R.D., a. Kostroff, B.: Comparison of xylose lysine deoxycholate agar and MacConkey Agar for the isolation of Salmonella and Shigella from clininal specimens. − Am. J. Clin. Pathol., 51/2; 284-386 (1969).

Taylor, W.J.: Isolation of Shigellae. I. Xylose lysine agars: new media for isolation of enteric pathogens. − Am. J. Clin. Path., 44; 471-475 (1965).

Taylor, W.J., a. Harris, B.: Isolation of Shigellae. II. Comparison of plating media and enrichment broths. − Am. J. Clin. Path., 44X 476-479 (1965).

Taylor, W.J., a. Harris, B.: Isolation of Shigellae. III. Comparison of new and traditional media with stool specimens. − Amer. J. Clin. Pathol., 48; 350-355 (1967).

Taylor, W.J., a. Schelhart, D.: Isolation of Shigellae. IV. Comparison of plating media with stools. − Amer. J. Clin. Pathol., 48; 356-362 (1967).

 

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883

 

Salmonella enteritidis NCTC 5188


Bu sayfa 7775 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader