Cult-Dip Combi

Cult-Dip Combi (Merck 1.00778)

Genel Bilgiler

Cult-Dip Combi Slaytları, in vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde ve HACCP planları içindeki CCP'lerde düzgün yüzeyler ile sıvılarda mikrobiyel hijyen kontrolü için kullanılır. Kullanım öncesinde slaytlarda kuruma ve kontaminasyon kontrolü yapılmalıdır.

Slaytlar, vida kapaklı polikarbonat kaplarda kullanıma sunulmaktadır. Vidalı kapak açılır ve agar yüzeyi analiz edilecek yüzeye deydirilir. Sonra diğer yüzeydeki agar için işlem tekrarlanır. Slayt, kendi orijinal kabına yerleştirilip, vidalanır ve inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonunda var/yok ya da sayım sonucu, HACCP kuralları içinde değerlendirilir.

Kontak slaytlar ile yüzeydeki mikroorganizma varlığının %50'sinin slayda geçtiği kabul edilir. Slayt alanı 9 cm2'dir. Buna göre analiz edilen yüzeyde 1 cm2 alandaki sayım sonucu, 2 ile çarpılıp 9'a bölünerek 1 cm2'deki mikroorganizma sayısı (kob/ cm2) hesaplanır.

Sıvı örneklerle çalışıldığında, kontak slayt 5-10 saniye süre ile sıvıya daldırılır, fazla suyun kendiliğinden akması beklenir ya da temiz bir absorban kâğıda deydirilerek fazla su uzaklaştırılır. İnkübasyon sonrası ürün kutusunda bulunan kullanma kılavuzundaki gösterimler ile kıyaslanarak sıvıdaki mikroorganizma sayısı tahmini olarak belirlenebilir.

Envirocheck kontak slaytlarında, çalışanların 2 parmak ucundaki mikroorganizma yükü de belirlenebilir.

Değerlendirmesi yapılmış slaytlar, uygun bir dezenfektan ile (örneğin Extran MA 4; Merck 1.07551) ile ya da uygun bir kap içinde otoklavlanarak sterilize edildikten sonra atılmalıdır.

Kullanım şekli

Bir yüzünde maya ve küf sayımı için Potato Dextrose Agar, diğer yüzünde toplam bakteri sayımı için TTC katkılı Nutrient Agar olan kontak slayttır.

Cult-Dip Combi yerine Envirocheck Contact YM (R) kullanılması önerilir. Slaytların kullanılış şekli hakkında görsel açıklama için burayı tıklayın .

Ürün bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. no

Ambalaj

Cult-Dip Combi

1.00778.0001

1 x 10 slayt

Envirocheck Contact YM (R)

1.02139.0001

1 x 10 slayt


Bu sayfa 9888 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader