Membran Filitrasyon Yöntemi

Analizi yapılacak örnekte mikroorganizma sayısı çok düşük ise membran filtrasyon en uygun analiz yöntemidir. Bunun dışında membran filtrasyon yöntemi özellikle gıda endüstrisi için pratik uygulamada yaygın kullanım alanı bulmaktadır.

Sistemin en başarılı olarak kullanıldığı alan, su analizleridir.

Konu üzerinde, aşağıdaki bağlantılarda ayrıntılı bilgi vardır.

Membran Filtrasyon : Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları; "Anonymous, 2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. Başak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 358 sayfa." künyeli kitabın 07.03. bölümü.

Membran Filtrasyon Uygulamaları : "Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları, 2000. Genişletilmiş 2. Baskı; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü yayını. Sim Matbaası, Ankara 522 s" künyeli kitap bölümü.

Membran Filtrasyon Yöntemi : "Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri; 2. Baskı. Prof. Dr. Velittin Gürgün, Doç. Dr. Kadir Halkman. 1990. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın no 7. Ankara" künyeli kitabın bölümü.


Bu sayfa 11125 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader