Kovacs' İndol Ayıracı

KOVÁCS' Indole Reagent (Merck 1.09293)

Kovacs' İndol Çözeltisi

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde indol testi için kullanılan kimyasal çözeltidir.

Kovacs' indol çözeltisi güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

n-Butanol; hydrochloric acid; 4-dimethylaminobenzaldehyde.

Etki şekli

Başta Escherichia coli olmak üzere bazı mikroorganizmalar, triptofanı parçalayarak pirüvik asit, amonyak ve indole dönüştürürler. İndol, 4-dimethyl-aminobenzaldehyde ile reaksiyona girerek vişneçürüğü rengine dönüşür. Triptofan da 4-dimethyl-aminobenzaldehyde ile reaksiyona girer fakat indol, bütanolle ekstrakte edildiği bu 2 reaksiyon birbirine karışmaz.

Kullanılması

İdeal olarak, 10 mL Tryptone Water (Merck 1.10859) besiyerinde geliştirilmiş saf kültür üzerine 1 mL çözelti eklenir, karıştırılır ve tüp kendi halinde bırakılır. En geç 1-2 dakika içinde tüpün üzerinde vişne çürüğü renkli halka oluşması pozitif sonuç olarak değerlendirilir.

İndol testi, Fluorocult LST Broth (Merck 1.12588), Fluorocult LMX Broth (Merck 1.10620), ReadyCult Coliforms (Merck 1.01298), SIM Medium (Merck 1.05470) vb. sıvı besiyerlerinde ve Chromocult Coliform Agar (Merck 1.10426) vb. katı besiyerlerinde de yapılabilir. Bu besiyerlerinin bileşimi, indol testinin yapılabilmesi için uygundur.

Çözeltinin depolanması

Soldaki 3 tüp indol pozitiftir.

Çözelti, buzdolabında ve karanlıkta saklanmalıdır. Aksi halde rengi değişir ve kahverengine döner. Kahverengi çözelti kullanılmamalıdır.

Ürün Bilgileri

KOVÁCS' Indole Reagent

1.09293.0100

100 mL

Tryptone Water

1.10859.0500

500 g

 

Kaynaklar

Kovács, N.: Eine vereinfachte Methode zum Nachweis der Indolbildung durch Bakterien. - Z. Immunitätsforsch., 55; 311-315 (1928).


Bu sayfa 16714 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader