XLT4 Agar Base

XLT4 Agar, Base (Merck 1.13919)

USDA yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde patojenik Enterobacteriaceae ve özellikle Salmonella için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Bileşim

Proteose peptone No. 3 1,6 g/L; Yeast extract 3,0 g/L; L-lysine 5,0 g/L; xylose 3,75 g/L; Lactose 7,5 g/L; Sucrose 7,5 g/L; Ammonium-iron(III) citrate 0,8 g/L; Sodium thiosulfate 6,8 g/L; NaCl 5,0 g/L; Phenol-red 0,08 g/L; Agar-agar 18,0 g/L

Etki şekli

Bileşimindeki besin maddeleri Salmonella 'nın gelişimini teşvik ederken, Tergitol-4 ve Sodium tetra-decylsulfate refakatçi florayı inhibe eder. 35-37 oC'da 18-24 saat inkübasyondan sonra Salmonella kolonileri hidrojen sülfür oluşumuna bağlı olarak siyah renkli görülür.

Bu besiyerinde E. coli ve Proteus türleri zayıf, Enterobacter aerogenes ve Citrobacter freundii iyi gelişir ve tümü sarı renkli koloni oluşturur. Selektif katkı %26-28 konsantrasyonda Sodyum tetradesil-sülfat bileşimindedir ve 100 mL ambalajlı şişede pazarlanmaktadır.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 59,0 g/L ve XLT4 Agar Supplement (Merck 1.08981) 4,6 mL/L olacak şekilde damıtık suda kaynatılarak eritilir. Sterilizasyon, besiyerini eritirken yapılmış olur. Isıya oldukça duyarlı olan bu besiyeri 50 oC'da 45 dakikadan fazla tutulmamalıdır. Besiyeri, 45-50 oC'a soğuyunca steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve kırmızıdır, 25 oC'da pH'sı 7,4 ±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 8,4 L besiyeri (677 adet Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test Mikroorganizmalar

Geli

Koloni rengi

Salmonella typhimurium ATCC 14028

iyi / çok iyi

siyah merkezli

Salmonella enteritidis ATCC 13076

iyi / çok iyi

siyah merkezli

Salmonella anatum ATCC 9270

iyi / çok iyi

siyah merkezli

Shigella sonnei ATCC 11060

iyi / çok iyi

renksiz

Shigella flexneri ATCC 12022

iyi / çok iyi

renksiz

Enterobacter aerogenes ATCC 13048

orta / iyi

sarı

Citrobacter freundii ATCC 8090

orta / iyi

sarı

Proteus mirabilis ATCC 14273

yok / zayıf

Escherichia coli ATCC 25922

yok / orta

renksiz, sarı

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

XLT4 Agar, Base

1.13919.0500

500 g

XLT4 Agar Supplement (Sodium

tetradecylsulfate solution 26-28 %)

1.08981.0100

100 mL

Kaynaklar

Miller, R.G., C.R. Tate. 1990. XLT4: A highly selective plating medium for the isolation of Salmonella. The Maryland Poultryman, April: 2-7 (1990).

Salmonella typhimurium (siyah koloni), Citrobacter freundii (sarı koloni)


Bu sayfa 10133 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader