Blood Agar Base (Kanlı Agar)

Blood Agar Base (Merck 1.03879)

Kanlı Agar

APHA ve BAM yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, başta zor gelişenler olmak üzere mikroorganizmaların geliştirilmesi ve hemoliz reaksiyonlarının belirlenmesi amacıyla Kanlı Agar ve Kaynamış (Chocolate) Kanlı Agar hazırlanması için kullanılan katı besiyeridir.

Blood Agar base güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Nutrient substrate (heart extract and peptones; kalp ekstraktı ve peptonlar) 20,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L

Etki şekli

Zengin besin içeriği pek çok mikroorganizmanın gelişimine uygundur. pH'nın 6,8 olması hemoliz reaksiyonunun belirgin olmasını sağlar. Taze defbrine koyun kanı hemoliz için en uygun olan kandır. At, sığır gibi hayvanların yerine koyun kanı kullanılmasının nedeni koyundan kan alınmasının çok kolay olmasıdır. İnsan kanı kullanılmamasının nedeni kan gruplarıdır. Adı geçen diğer hayvan kanlarında kan grubu farkı olmadığı için antijenik özellikleri yoktur. İnsan kanı kullanılması klinik mikrobiyolojide bazı sahte pozitif reaksiyonlara neden olabildiği için benimsenmemektedir. Kan bileşiminde bulunan fibrinler, kanı pıhtılaştıran faktörlerden birisidir. Besiyeri bünyesine katılacak kanın pıhtılaşmamış olması gerekir ve buna bağlı olarak kan defibrine edilir. Geçmiş dönemlerde kan, içinde cam boncuk olan tüplere alınıp, mekanik olarak fibrinlerin cam boncuk üzerinde toplanması ve dolayısı ile kanın pıhtılaşmaması sağlanırken, artık doğrudan antikoagülant içeren tüplere kan alınmaktadır.

Balgamdan tüberküloz etmeni izolasyonu için bazal besiyerine %1 gliserol ve %25 insan kanı ya da %0,1 gliserol, %2,5 insan kanı ve 100 IU/mol penisilin ilavesi önerilmektedir. Bazal besiyerine 5 mg/L gentamisin (0,1 mL gentamisin çözeltisi) ile Streptococcus pneumoniae, diğer steptokoklar, Bacteriodes, Clostridium ve maya izolasyonu için selektif bir ortam sağlanır. Aeromonas türlerinin selektif olarak geliştirilmesi için ampicillin koyun kanlı besiyeri önerilmektedir. Clostridium analizinde inkübasyon, anaerob ortamda yapılmalıdır.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 40,0 g/L konsantrasyonda olacak şekilde ısıtılarak damıtık su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav çıkışında 45-50 oC'a soğutulur, %5 oranında defibrine koyun kanı ilave edilir, karıştırılır ve Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Bazal besiyeri berrak, sarımsı kahverengindedir ve 25 oC'da pH’sı 6,8±0,2'dir. Kan ilave edilmiş besiyeri buzdolabında en çok 3 ay depolanabilir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan bir kutu dehidre besiyerinden (%5 kan ilave edilmek üzere) 13,1 L besiyeri (1050 Petri kutusu/12,5 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Ekim

(kob/mL)

% Geri

kazanım

Hemoliz

Bacitracin

testi

Staphylococcus aureus ATCC 25923

103-105

≥ 70

β


Streptococcus pyogenes ATCC 12344

103-105

≥ 70

β

+

Streptococcus agalactiae ATCC 13813

103-105

≥ 70


Streptococcus pneumoniae ATCC 6301

103-105

≥ 70

α

Listeria monocytogenes ATCC 19118

103-105

≥ 70


Bacillus cereus ATCC 11778

103-105

≥ 70

β


Clostridium perfringens ATCC 13124*

103-105

≥ 70

β


*(anaerobik inkübasyon)

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck

Kat. No

Ambalaj

Ürün Adı

Merck

Kat. No

Ambalaj

Blood Agar Base

1.10886.0500

500 g

Anaerobic jar

1.16387.0001

1 adet

Gentamicin solution

1.11977.0001

10 mL

Anaeroclip

1.14226.0001

1 x 25

Glycerol (about 87 %)

1.04094.0500

500 mL

Anaerocult A

1.13829.0001

1 x 10

Ampicillin mono-sodium salt

CN Biosciences


Anaerocult P

1.13807.0001

1 x 25

Penicillin G potassium salt

CN Biosciences


Anaerotest

1.15112.0001

1 x 50

Petri kutusu sepeti

1.07040.0001

1 adet

Koyun KanıAnaerocult A mini

1.01611.0001

1 x 25
Kaynaklar

American Public Health Association: Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 3rd ed., 1992.

Black, W.A. a. Van Buskirk, F.: Gentamicin blood agar used as a general-purpose selective medium. − Appl. Microbiol., 25; 905-907 (1973).

Hosty, Freeman a. Irwin: Publ. Hlth. Lab., 11; 143 (1953).

Mishra, S., Nair, G.B., Bhadra, R.K., Sikder, S.N., a. Pal, S.C.: Comparison of selective media for primary isolation of Aeromonas species from human and animal faeces. − J. Clin. Microbiol., 25; 2040-2043 (1987).

Norton, J.F.: Bacteriology of pus. − J. Lab. Clin. Med., 17; 558-565 (1932).

Sondag, J.E., Morgens, R.K., Hoppe, J.E., a. Marr, J.J.: Detection of pneumococci in respiratory secretions: clinical evaluation of gentamicin blood agar. − J. Clin. Microbiol. 5; 397-400 (1977).

Tarshis, M.S., a. Frisch, A.W.: Blood media for the cultivation of Mycobacterium tuberculosis. − Amer. J. Clin. Pathol. 21; 101-113 (1951).

Updyke, E.L.: Pneumococcal Infections − in Diagnostic Procedures for Bacterial, Mycotic and Parasitic Infections, 5th Edition, APHA New York 1970.

Staphylococcus aureus

 


Bu sayfa 10819 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader