CAYE Broth Supplement

Bileşimi her şişede 10 µg verotksin indükleyici şeklindedir. E. coli O157:H7 ve diğer verotoksin üretici serotiplerin gelişmesi sırasında verotoksin üretimini ve salgılamasını destekler. Şişe içeriği 1 mL steril distile su ile çözülür. Sterilize edilip, 45 oC 'a soğutulmuş 100 mL Brain Hearth Agar besiyerine 1 mL distile su ile çözülmüş 1 şişe CAYE Supplement ilave edilir, karıştırılıp Petri kutularına 121,5 mL/Petri olacak şekilde dökülür. 1 pakette 16 şişe vardır.

Bu sayfa 3811 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader