Thioglycollate (Fluid) Medium

Fluid Thioglycollate Medium (Merck 1.08191)

AOAC, BAM, EP ve USP yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde obligat ve fakültatif anaerobik ve mikroaerofilik bakterilerin geliştirilmesi, izolasyonu ve sterilite testleri için selektif yarıkatı besiyeri olarak kullanılır.

Fluid Thioglycollate Medium güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from casein 15,0 g/L; Yeast extract 5,0 g/L; D(+)-Glucose 5,5 g/L; L-Cystine 0,5 g/L; NaCl 2,5 g/L; Sodium thioglycollate 0,5 g/L; Sodium resazurin 0,001 g/L; Agar-agar 0,75 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşimindeki indirgeyici bileşikler olan thioglycollate ve cystine, zor gelişen anaeroblar için dahi yeterli bir anaerobik ortam sağlar. Bu bileşiklerin sülfidril grupları arsenik, cıva ve diğer ağır metalleri inaktive ettikleri için bu besiyeri, ağır metaller ile yoğun kontamine olmuş gıdaların ya da ağır metallerin koruyucu olarak kullanıldığı gıdaların analizinde uygundur.

Bileşimdeki yoğun vizkozite oksijenin hızlı alımını engellerken, redoks indikatörü sodyum resazurin oksijenin yüksek konsantrasyona erişmesini besiyerinin berrak sarı rengini kırmızıya dönüştürmesi ile belirtir.

Bu besiyeri her zaman taze hazırlanmalı ve besiyerinde kaynatma ile uzaklaşmayan pembelik varsa kullanılmamalıdır. İnokülasyonda anaerobik ortamın daha güvenli sağlandığından emin olunmak için aşılama tüpün dibine doğru yapılmalıdır. Anaerobik ortamın sağlanmasını güvenceye almak üzere inokülasyondan sonra tüpün üzerinin 1 cm kalınlıkta olacak şekilde (2 mL) katı parafin (Merck 1.07160) ya da Su Agar ile örtülmesi tavsiye edilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 30,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilir, tüplere 10'ar mL dağıtılıp otoklavda 121 oC'da 15 dakika süre ile sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı renktedir. 25 oC'da pH'sı 7,1±0,2'dir. Besiyeri yarı katı formda olduğu için tam katılaşma olmaz.

Bu besiyeri her zaman taze hazırlanmalıdır. Eğer besiyerinde bir pembeleşme varsa, besiyerinde oksijen olduğu anlaşılır. Kaynatma sonunda bu pembelik gitmiyorsa besiyeri kullanılmalıdır.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 16,6 L besiyeri (1666 adet tüp/10 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Gelişme

Staphylococcus aureus ATCC 6538

iyi

Bacillus subtilis ATCC 6633

iyi

Clostridium sporogenes ATCC 19404

iyi

Bacteroides vulgatus ATCC 8482

iyi

Micrococcus luteus ATCC 9341

iyi

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

iyi

Escherichia coli ATCC 25922

iyi

Clostridium sporogenes ATCC 1437

iyi

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Fluid Thioglycollate Medium

1.08191.0500

500 g

Fluid Thioglycollate Medium

1.08191.5000

5 kg

Agar-agar purified

1.01614.1000

1 kg

Paraffin viscous

1.07160.1000

1 L

Kaynaklar

American Public Health Association: Compendium of methods for the microbiological examination of foods. - 3rd ed. (1992).

European Pharmacopeia II, Chapter VIII. 3.

United States Pharmacopeia XXVI, Chapter "Microbial Limit Tests", 2003.


Bu sayfa 5682 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader