Envirocheck Contact YM(R)

Envirocheck Contact YM (R) (Merck 1.02139)

Genel Bilgiler

Envirocheck Kontak Slaytları, in vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde ve HACCP planları içindeki CCP'lerde düzgün yüzeyler ile sıvılarda mikrobiyel hijyen kontrolü için kullanılır. Kullanım öncesinde slaytlarda kuruma ve kontaminasyon kontrolü yapılmalıdır.

Slaytlar, vida kapaklı polikarbonat kaplarda kullanıma sunulmaktadır. Vidalı kapak açılır ve agar yüzeyi analiz edilecek yüzeye deydirilir. Sonra diğer yüzeydeki agar için işlem tekrarlanır. Slayt, kendi orijinal kabına yerleştirilip, vidalanır ve inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonunda var/yok ya da sayım sonucu, HACCP kuralları içinde değerlendirilir.

Kontak slaytlar ile yüzeydeki mikroorganizma varlığının %50'sinin slayda geçtiği kabul edilir. Slayt alanı 9 cm2'dir. Buna göre analiz edilen yüzeyde 1 cm2 alandaki sayım sonucu, 2 ile çarpılıp 9'a bölünerek 1 cm2'deki mikroorganizma sayısı (kob/ cm2) hesaplanır.

Sıvı örneklerle çalışıldığında, kontak slayt 5-10 saniye süre ile sıvıya daldırılır, fazla suyun kendiliğinden akması beklenir ya da temiz bir absorban kâğıda deydirilerek fazla su uzaklaştırılır. İnkübasyon sonrası ürün kutusunda bulunan kullanma kılavuzundaki gösterimler ile kıyaslanarak sıvıdaki mikroorganizma sayısı tahmini olarak belirlenebilir.

Envirocheck kontak slaytlarında, çalışanların 2 parmak ucundaki mikroorganizma yükü de belirlenebilir.

Değerlendirmesi yapılmış slaytlar, uygun bir dezenfektan ile (örneğin Extran MA 4; Merck 1.07551) ile ya da uygun bir kap içinde otoklavlanarak sterilize edildikten sonra atılmalıdır.

Envirocheck Kontak Slaytlarının kullanılış şekli hakkında görsel açıklama için burayı tıklayın .

Kullanım şekli

Bir yüzünde Rose Bengal Chloramphenicol (RBC) Agar , diğer yüzünde CASO Agar vardır. Bu şekilde toplam bakteri ile maya ve küfler tek slaytta belirlenir.

Kalite kontrol

Test Mikroorganizmaları

CASO Agar

RBC Agar

Escherichia coli ATCC 8739

iyi gelişme

yok

Candida albicans ATCC 10231

yok/ zayıf gelişme

iyi gelişme, koloni rengi pembe

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

iyi gelişme

yok/ zayıf gelişme

S. cerevisiae ATCC 9763

yok/ zayıf gelişme

iyi gelişme

Aspergillus niger ATCC 16404

iyi gelişme

iyi gelişme, 5. günde siyahlaşma

Ürün bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. no

Ambalaj

Envirocheck Contact YM (R)

1.02139.0001

1 x 10 slayt


Bu sayfa 6370 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader