Thioglycollate Broth

Thioglycollate Broth (Merck 1.08190)

APHA, EP ve USP yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde anaerobların geliştirilmesi ve sayılması için katı besiyeri olarak kullanılır.

Thioglycollate Broth güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Pepton from Casein 15,0 g/L; Yeast extract 5,0 g/L; D(+) Glucose 5,5 g/L; L-Cystine 0,5 g/L; NaCl 2,5 g/L; Sodium thioglycollate 0,5 g/L

Etki şekli

Besiyeri bileşimindeki indirgeyici bileşikler olan thioglycollate ve cystine zor gelişen anaeroblar için dahi yeterli bir anaerobik ortam sağlar. Bu bileşiklerin sülfidril grupları arsenik, cıva ve diğer ağır metalleri inaktive ettikleri için bu besiyeri ağır metaller ile yoğun kontamine olmuş gıdaların ya da ağır metallerin koruyucu olarak kullanıldığı gıdaların analizinde uygundur.

Anaerobik ortamın sağlanmasını güvenceye almak üzere inokülasyondan sonra tüpün üzerinin 1 cm kalınlıkta olacak şekilde (2 mL) katı parafin (Merck 1.07160) ya da Su Agar ile örtülmesi tavsiye edilir.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri 29,0 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilir, tüplere 10'ar mL dağıtılıp otoklavda 121 oC'da 15 dakika süre ile sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı renkte olup, 25 oC'da pH'sı 7,1±0,2'dir. Bu besiyeri her zaman taze hazırlanmalıdır.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan 1 kutu dehidre besiyerinden, 17,2 L besiyeri (1724 adet tüp/10 mL) hazırlanır.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Gelişme

Clostridium sporogenes ATCC 11437

iyi

Clostridium sporogenes ATCC 19404

iyi*

Bacillus subtilis ATCC 6633

iyi

Micrococcus luteus ATCC 9341

iyi

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

iyi

Bacteroides vulgatus ATCC 8482

iyi*

Staphylococcus aureus ATCC 6538

iyi

Escherichia coli ATCC 25922

iyi

* Anaerobik

Ürün Bilgileri

Ürün adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Thioglycollate Broth

1.08190.0500

500 g

Thioglycollate Broth

1.08190.5000

5 kg

Agar-agar purified

1.01614.1000

1 kg

Paraffin viscous

1.07160.1000

1L

Kaynaklar

American Public Health Association: Compendium of methods for the microbiological examination of foods. - 3rd ed. (1992).

European Pharmacopeia II, Chapter VIII. 3.

United States Pharmacopeia XXVI, Chapter "Microbial Limit Tests", 2003.


Bu sayfa 9923 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader