Tryptic Soy Agar (CASO) with Polysorbate 80 and Lecithin

Tryptic Soy Agar with Polysorbate 80 and Lecithin (Merck 1.07324)

EP ve USP yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde kullanılan katı besiyeridir. Tryptic Soy Agar with Polysorbate 80 and Lecithin güvenlik sertifikası için burayı tıklayın .

Bileşim

Peptone from casein 15,0 g/L; Peptone from soymeal 5,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Polysorbate 80 5,0 g/L; Lecithin 0,7 g/L; Agar-agar 15,0 g/L

Etki şekli

Kazein ve pepton, zor gelişen mikroorganizmalar için dahi iyi bir besin kaynağıdır. NaCl ozmotik dengeyi sağlar. Polysorbate 80; fenoller, hegzaklorofen ve fenolleri nötralize eder. Lesitin; kuaterne amonyum bileşiklerini inaktive eder.

Hazırlanması

Dehidre besiyeri, 45,7 g/L olacak şekilde damıtık su içinde ısıtılarak eritilip, otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir ve steril Petri kutularına 12,5'er mL dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı kahve renkli olup, pH'sı 25 oC'da 7,3±0,2'dir.

Dehidre besiyerinin depolanması

15-25 oC'da ve besiyeri kutusu sıkıca kapalı tutulmak üzere, kutu açılmış olsa dahi son kullanma tarihine kadar güvenle kullanılabilir.

1 kutu ile hazırlanacak besiyeri miktarı

500 g olan bir kutu besiyeri ile 10,9 L (875 adet Petri kutusu/12,5 mL) besiyeri hazırlanabilir.

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Gelişme

(24 saat sonra)

Pigment

Koloni rengi

Staphylococcus aureus ATCC 25923

iyi/ çok iyi

yok

sarımsı beyaz

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145

iyi/ çok iyi

var

yeşil/ mavi

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No

Ambalaj

Tryptic Soy Agar (CASO) with

Polysorbate 80 and Lecithin

1.07324.0500

500 g

Kaynaklar

Quisno, R., I. W. Gibby, and M. J. Foter: A neutralizing medium for evaluating the germicidal potency of the quaternary ammonium salts. - Am. J. Pharm., 118; 320-323 (1946).

Brummer, B.: Influence of possible disinfectant transfer on Staphylococcus aureus plate counts after contact sampling. − App. Environ. Microbiol., 32; 80-84 (1976).

Erlandson, A. L., Jr., and C. A. Lawrence: Inactivating medium for hexachlorophene (G-11) types of compounds and some substituted phenolic disinfectants. − Science, 118; 274-276 (1953).

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 10145

Staphylococcus aureus

ATCC 25923


Bu sayfa 6098 kez okundu.
Sayfayı Yazdır    Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader